Ammattiliitto JHL vaatii henkilöstön aktiivista osallistamista kehittämiseen ja hyvää yhteistoimintaa. Kiire ei ole peruste sivuutukselle. Kunnat ja hyvinvointialueet ovat suuressa muutoksessa. Hyvinvointialueiden toiminta on käynnistynyt, mutta muutoksia toimintaan on vielä tulossa. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii työnantajia ottamaan henkilöstön aktiivisesti ja suunnitelmallisesti mukaan muutoksen suunnitteluun ja tekemiseen jo varhaisessa vaiheessa. “Sitoutunut henkilöstö saa aikaan parasta muutosta ja on työnantajille strateginen voimavara. Avoin, suunnitelmallinen ja jatkuva yhteistoiminta on tärkeää. Työntekijöille on turvattava mahdollisuus vaikuttaa työtä ja työpaikkaa koskeviin asioihin jatkuvan neuvottelun periaatteiden mukaisesti. Ainoastaan aidolla keskustelulla voidaan vaikuttaa siihen, miten pito- ja vetovoimaisia työpaikat ovat”, ammattiliitto JHL:n yhteiskuntasuhteiden johtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

Työhyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä voidaan parhaiten tukea tietoon perustuvalla, suunnitelmallisella ja strategisella johtamisella. Osana valtakunnansovittelijan sovintoratkaisua asetettiin hyvinvointialueille sopimuskauden 2022–2025 ajaksi työryhmä seuraamaan mm. yhteistoiminnan toteutumista, muutoksen onnistumista ja henkilöstön edustajien osallistumismahdollisuuksia. Työryhmän viime vuonna tekemän ensimmäisen selvityksen perusteella hyvinvointialueille siirtymisen tiukka aikataulu ja kiire vaikeuttivat yhteistoimintaa. Työnantajien vastaukset olivat kokonaisuutena hieman myönteisempiä kuin henkilöstön. “Kiire ei ole peruste sivuuttaa hyvä yhteistoiminta. Johtamisessa on kiinnitettävä huomiota työntekijöiden palautumiseen ja työkyvyn tukemiseen. Lähijohtamista on vahvistettava ja ikäjohtamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota”, Päivi Niemi-Laine vaatii.

Maan hallituksen leikkaukset kuntien valtio-osuuksiin ja hyvinvointialueiden rahoitukseen eivät tue työntekijöiden jaksamista eivätkä julkisten palveluiden hyvää saatavuutta. “Kuntien taloudellinen tilanne on vaikea jo ilman uusia leikkauksia. Jo nyt on pulaa työvoimasta ja julkiset palvelut sakkaavat. Hallituksen ratkaisuehdotus lykätä leikkauksia ja jaksottaa ne useammalle vuodelle on vain ongelmien siirtämistä eteenpäin. Kunnat tekevät tulevaisuutta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Näistä ei ole varaa leikata, kuten ei sote-palveluistakaan”, Niemi-Laine huomauttaa.

Lähde: JHL | STT info

The post JHL: Henkilöstö otettava mukaan kuntien ja hyvinvointialueiden muutoksen suunnitteluun ja tekemiseen appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.