Kiertonetin kautta myydyn julkishallinnon irtaimiston uudelleenkäyttö on säästänyt vuoden 2024 aikana yhteensä 123 000 kiloa luonnonvaroja ja reilut 51 000 kiloa hiilidioksidia. Luvut selviävät Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kehittämästä Kiertotalouslaskentapalvelusta, jonka Suomen ainoa julkiseen sektoriin keskittynyt huutokauppapalvelu Kiertonet otti käyttöön ensimmäisenä nettihuutokauppana. Kiertonetin asiakkaina on yli 75 prosenttia Suomen kaupungeista ja kunnista.

Kiertotalouslaskenta kertoo uudelleenkäytön positiiviset ympäristövaikutukset. Laskenta huomioi tuotteiden sisältämien materiaalien hankinnan ja jalostuksen kuluttamat luonnonvarat ja tuottamat hiilidioksidipäästöt. Laskennassa oletetaan, että kun tuote ostetaan käytettynä, uutta vastaavaa tuotetta ei tarvitse valmistaa. Näin säästyneet luonnonvarat ja CO2-päästöt ilmoitetaan palvelussa kunkin tuotteen kohdalla. Seinäjokinen Kiertoa on vuonna 2015 perustettu kiertotalouden asiantuntijayritys, joka ylläpitää kahta nettihuutokauppasivustoa. Kiertonetissä julkiset organisaatiot voivat myydä käytöstä poistettavaa omaisuuttaan. Yrityksille on käytössä vastaava palvelu Huutomylly. Lisäksi Kiertoan palveluihin lukeutuu Irtaimistorekisteri, jonka avulla organisaatiot ja yritykset voivat hallinnoida kalustonsa koko elinkaarta.

Vastuullisuus ja kiertotalous ovat vahvasti esillä kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden agendalla. Merkittävä osa Suomen kunnissa on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmasto- ja kiertotaloustavoitteisiin. ”Kunnat tarvitsevat kiertotaloustavoitteidensa toteuttamiseksi konkreettisia ratkaisuja, joista irtaimiston uudelleenkäyttö on yksi hyvä esimerkki. Kiertotalouslaskenta auttaa ymmärtämään uudelleenkäytön positiivisia ympäristövaikutuksia ja viestimään niistä selkeästä”, painottaa Hanna Lilja, Ympäristövastuu ja asiantuntijapalveluiden johtaja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukselta.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Kiertotalouslaskennassa käytetään tieteellisiä lähteitä sekä Kierrätyskeskuksen kehittämää ympäristösäästön laskuria ja tietopankkia, joka pohjautuu Material Input -laskentaan sekä tuotteiden ja materiaalien hiilijalanjälkiarvioihin. Yksittäisen tuotteen yhteydessä mainitut ympäristösäästöluvut kuvastavat tuoteryhmän tuotteiden keskimääräisiä ympäristösäästöjä. Kiertotalouslaskenta ei koske palveluissa myytäviä autoja eikä kiinteistöjä.

Julkiset organisaatiot voivat myydä Kiertonetissä käytöstä poistettavaa omaisuuttaan. Uudelleenkäyttö tuo merkittävän laskennallisen luonnonvarasäästön esimerkiksi työstökoneissa, joka on yksi Kiertonetin suosittuja tuoteryhmiä. Sorvit, jyrsimet ja sirkkelit sisältävät paljon metalleja ja niiden valmistukseen käytetään runsaasti luonnonvaroja. Koneet ovat saattaneet olla aiemmin esimerkiksi opetuskäytössä, ja niillä on siksi vielä paljon käyttöikää jäljellä. ”Julkishallinnon käytöstä poistama irtaimisto on laadukasta ja hyvin huollettua, ja se menee nopeasti kaupaksi. Myyjät yllättyvät usein positiivisesti siitä, miten paljon arvoa heidän irtaimistollaan on”, Kallunki kertoo.

Lähde: Kiertoa Oy

The post Kiertotalouslaskenta vauhdittamaan julkishallinnon irtaimiston uudelleenkäyttöä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.