Kolme neljästä pohjoismaisesta suuryrityksestä kokee haastavaksi luonnon monimuotoisuuteen liittyvien riskien monimutkaisuuden, uskottavien tavoitteiden asettamisen sekä hallintomallin kehittämisen. Muutama yritys erottuu myönteisesti joukosta, mutta yksikään ei vielä ole päässyt tasolle, jossa luonnon monimuotoisuus on sisällytetty liiketoimintastrategiaan, ilmenee Danske Bankin varainhoidon tuoreesta raportista.

Danske Bank arvioi raportissaan 100:n markkina-arvoltaan suurimman pohjoismaisen yrityksen johtamisen laatua luonnon monimuotoisuuden suhteen. Arvioinnissa on selvitetty viisiportaisella asteikolla, kuinka hyvin yritykset hallitsevat luonnon monimuotoisuuteen liittyviä vaikutuksiaan ja riippuvuuksiaan sekä riskejä ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät siirtymiseen kohti luontomyönteistä taloutta. ”Luonnon monimuotoisuus on keskeisen tärkeää planeettamme terveydentilalle ja taloudelliselle hyvinvoinnille. Aiheen tärkeydestä huolimatta yrityksille on tuottanut haasteita sisällyttää luonnon monimuotoisuus liiketoimintastrategiaansa. Vuosi 2023 muodostui tässä suhteessa vedenjakajaksi; vuoden mittaan julkaistiin useita kansainvälisiä ohjeita ja suosituksia, jotka antavat yrityksille työkalut arvioida ja aktiivisesti parantaa luontojalanjälkeään”, toteaa Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Peter Lindström.

Suomalaisyhtiöt sijoittuvat tutkimuksessa pohjoismaiselle keskitasolle. Yritykset tiedostavat aiheen tärkeyden, ja monet ovat jo kartoittaneet omia vaikutuksiaan ja riippuvuuksiaan. Osa suomalaisyrityksistä on myös kehittänyt seurattavia tavoitteita sekä raportoi näistä eteenpäin. Ainoastaan kolme arvioidusta 25 suomalaisyhtiöistä ei tunnista liiketoimintansa riskejä tai oman toimintansa luontovaikutuksia. Muista raportissa tarkastelluista maista tanskalaisyritykset näyttävät jääneen luonnon monimuotoisuusasioissa takamatkalle, kun taas norjalaisyhtiöt saavat Pohjoismaiden parhaat pisteet luonnon monimuotoisuusasioiden johtamisen laadussa. “Suomalaisten yritysten potentiaaliset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat keskimäärin muita Pohjoismaita korkeammalla tasolla, mikä tarkoittaa, että se miten hyvin suomalaiset yritykset hallinnoivat luonnonvarojen käyttöä ja kiinnittävät huomiota toimintansa luontovaikutuksiin on sitäkin tärkeämpää. Suomalaisyritysten suurempi altistus selittyy osaksi toimialarakenteilla, kun metsäteollisuus ja muut runsaasti luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavat teollisuuden alat ovat Suomessa suhteellisesti enemmän edustettuina”, Peter Lindström selittää.

Raportin päälöydökset ovat:

  • Useimmat pohjoismaiset yhtiöt tunnistavat luonnon monimuotoisuuden oleelliseksi riskiksi tai mahdollisuudeksi liiketoiminnalleen. Kuitenkin alle 15 prosenttia yhtiöistä on konkreettisesti tunnistanut yksityiskohtaisen vaikutuksensa ja riippuvaisuutensa. Tämä saattaa tarkoittaa, että yhtiöt eivät vielä täysin ymmärrä liiketoimintansa vaikutusta monimuotoisuudelle ja riippuvuuttaan ekosysteemipalveluista. Yhtiöt saattavat siten aliarvioida sekä luonnolle ja paikallisyhteisöille aiheutuvien haittojen riskiä, että mahdollisia haasteita joita syntyisi jos ekosysteemipalvelut eivät olisi saatavilla.
  • Kolme neljästä (73 %) pohjoismaisesta yhtiöstä kokee haastavaksi luonnon monimuotoisuuteen liittyvien riskien monimutkaisuuden ja etenkin uskottavien tavoitteiden asettamisen sekä hallintomallin kehittämisen. Muutama yritys erottuu joukosta positiivisella tavalla, mutta yksikään ei vielä nouse raportin arvosteluasteikossa korkeimmalle tasolle, jossa luonnon monimuotoisuus on sisällytetty liiketoimintastrategiaan.
  • Useimmat yhtiöt (75 %) ovat sitoutuneet minimoimaan liiketoimintansa luontovaikutukset, mutta suurimmalla osalla ei kuitenkaan ole vielä uskottavia tavoitteita tai suunnitelmaa vaikutusten pienentämiseen. Yhtiöiden sitoumukset ovat usein yleisluontoisia, eivätkä sisällä selkeitä toimenpiteitä.
  • Yritykset ovat vielä kaukana uuden kansainvälisen aloitteen Taskforce on Nature-Related Financial Disclosure (TNFD) vuonna 2023 julkaisemien suositusten ja ohjeistusten toimeenpanosta.

Lähde: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | STT info

The post Luonnon monimuotoisuuden integrointi liiketoimintamalleihin vielä vaikeaa pohjoismaisille yhtiöille appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.