Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on tänä vuonna ennätyksellisellä 28 prosentin tasolla, selviää Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta. First North -yhtiöissä naisten osuus johtoryhmien jäsenistä on peräti 31 prosenttia. Myös naistoimitusjohtajien määrä on ennätystasolla. Kokonaisuudessaan naisten osuus toimitusjohtajista ja liiketoimintojen johtajista on kuitenkin edelleen vähäinen.

Suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmän jäsenistä nousi tänä vuonna jo 31 prosenttiin. Myös keskisuurissa yhtiöissä naisten osuus nousi viime yhdellä prosenttiyksiköllä ennätystasolle 30 prosenttiin. Pienissä pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmien jäsenistä nousi 24 prosenttiin. 27 prosentissa pörssiyhtiöistä naiset ja miehet ovat johtoryhmässä tasapuolisesti edustettuna.

Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Ville Kajalan mukaan koko johtoryhmän tasolla kehityssuunta on oikea, mutta kehitys on valitettavan hidasta. Riskinä on, että vuonna 2026 voimaan tulevien hallituskiintiöiden takia osa johtoryhmien nykyisistä naisjäsenistä siirtyy hallitusammattilaisiksi ja siten johtoryhmästä poistuvien naisten määrä kasvaa. ”Emme ole vielä nähneet merkkejä laajamittaisesta naisten siirtymästä johtoryhmistä hallituksiin. Riski on kuitenkin todellinen, sillä tuleva sääntely edellyttää yhteensä noin 60 naista lisää pörssiyhtiöiden hallituksiin. Jos siirtymää alkaa tapahtua, naisten osuuden säilyminen johtoryhmissä edes nykytasolla edellyttäisi, että naisten osuus uusista johtoryhmänimityksistä kasvaisi selvästi”, sanoo Kajala.

Liiketoiminnan johtamisvastuu keskittyy pörssiyhtiöiden johtoryhmissä miehille
Naisten osuus pörssiyhtiöiden liiketoimintajohdosta on 13 prosenttia, kun viime vuonna osuus oli 14 prosenttia. Osuus laski jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kajalan mukaan tilanne on kaksijakoinen.

”Suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus liiketoimintojen johtajista on kasvanut pari viime vuotta ja nousi jo 20 prosenttiin. Sen sijaan keskisuurissa ja pienissä pörssiyhtiöissä trendi on laskusuunnassa. Huolestuttavin tilanne on pienissä pörssiyhtiöissä. Vielä viisi vuotta sitten naisten osuus liiketoimintojen johtajista oli suurin juuri pienissä pörssiyhtiöissä. Nyt naisten osuus pienten pörssiyhtiöiden liiketoimintojen johtajista on enää viisi prosenttia eli alle kolmasosa viiden vuoden takaisesta osuudesta”, sanoo Kajala.

Naistoimitusjohtajien määrässä ja osuudessa saavutettiin uusi ennätys. Naistoimitusjohtajia on pörssiyhtiöissä nyt 12, mikä vastaa 9 prosenttia kaikista pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista. ”Naisten vähäinen osuus liiketoimintojen johtajista vaikuttaa väistämättä myös naistoimitusjohtajien vähäiseen määrään. Pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi noustaan usein liiketoimintajohdosta”, sanoo Kajala.

Parhaillaan lausunnoilla olevassa hallinnointikoodin muutoksessa pörssiyhtiöille ehdotetaan raportointivelvollisuutta myös johtoryhmän sukupuolijakaumasta. Kajalan mukaan ehdotuksella pyritään kiinnittämään huomiota naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen pörssiyhtiöiden johdossa hallitustasoa ja tulevan kiintiödirektiivin vaatimuksia laajemmin.

Naisten osuus First North -yhtiöiden johtoryhmien jäsenistä suurten pörssiyhtiöiden tasolla
Keskuskauppakamari selvitti ensimmäistä kertaa myös naisten osuutta First North -yhtiöiden toimitusjohtajista ja johtoryhmien jäsenistä. First North -markkinan merkitys on viime vuosina kasvanut ja markkinalla on kaupankäynnin kohteena 50 yhtiötä. First North -yhtiöiden toimitusjohtajista vain yksi on nainen. Sen sijaan johtoryhmien jäsenistä ja liiketoimintojen johtajista naisten osuus on suurten pörssiyhtiöiden tasolla. Johtoryhmien jäsenistä naisia on First North -yhtiöissä 31 prosenttia ja liiketoimintojen johtajista 20 prosenttia.

”First North -yhtiöt ovat usein kooltaan pörssiyhtiöitä pienempiä kasvuvaiheen yhtiöitä. Se, että naisten osuus johtoryhmien jäsenistä oli selvästi korkeampi kuin pienissä pörssiyhtiöissä, oli positiivinen yllätys”, sanoo Kajala. Keskuskauppakamari on edistänyt naisjohtajuutta pitkään ja menestyksekkäästi itsesääntelyn keinoin. Keskuskauppakamari on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt Naisjohtajien mentorointiohjelmaa, johon on osallistunut jo yli 300 naisjohtajaa.

Lähde: Keskuskauppakamari

The post Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä ennätykselliset 28 prosenttia, myös naistoimitusjohtajia ennätysmäärä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.