Käsillä oleva yhteiskunnallinen kestävyysmurros edellyttää uutta osaamista ilmaston ja luonnon tilan parantamiseksi. Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 vaatii konkreettisia toimia, joilla maankäyttösektorin hiilinieluja ja hiilivarastoja pystytään kasvattamaan. Metsäsektorilla tätä tavoitetta voidaan edistää uusien hoitomenetelmien, metsäpalveluliiketoiminnan sekä ennallistamisen ja suojelun keinoin.

Syyskuussa käynnistynyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin yhteishanke pyrkii lisäämään tietoutta keinoista, joilla maankäyttösektorin ilmastotavoitetta ja luonnon monimuotoisuutta voidaan vahvistaa yhteisvaikutteisesti. Hanke kantaa nimeä OVI – Uutta osaamista ja liiketoimintaa vihreän siirtymän tueksi. ”Olemme väsyneitä repivään metsäluontokeskusteluun ja haluamme löytää yhteistä tekemistä ilmasto- ja resurssiviisaan metsänhoidon kestävyyden edistämiseksi Keski-Suomessa”, sanoo vanhempi asiantuntija Helena Reiman Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. ”Korkeakouluina jaamme ymmärryksen siitä, että tieteeseen perustuva tilannekuva ympäristökriiseistä ja siihen perustuvien tosiasioiden tunnustaminen on vastakkainasettelun purkamisen lähtökohta”, jatkaa professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta. Hankkeessa laaditaan avoin verkkokurssi ekologisesta kompensaatiosta sekä avointa opintomateriaalia suometsien käytön ilmastovaikutuksista ja niiden hillinnästä sekä metsäluontoyrittäjyydestä. Ilmasto- ja luonto-osaamista vahvistavia opintoja voidaan hyödyntää sekä tutkinto-opiskelussa että jatkuvan oppimisen tarjonnassa. Lisäksi hankkeen toimintaan kuuluu monikanavaista viestintää hankkeen teemoista, sekä keskisuomalaisen metsäluonto- ja ilmasto-osaamisen verkoston kehittämistä.

Opintomateriaalien lisäksi hankkeessa suunnitellaan metsäluonto- ja ilmasto-osaamisen verkostoa yhdessä Jamk Biotalousinstituutin, JYU.Wisdomin, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poken ja Suomen Metsäkeskuksen kanssa. Verkoston toiminta luo pohjaa kansalliselle osaamiskeskittymälle tukemalla ilmastonmuutoksen hillintää sekä yritysten varautumista liiketoimintaympäristön muutoksiin metsäalalla. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö osana ministeriön Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuutta. Hanke jatkuu syyskuun 2024 loppuun.

Lähde: Jyväskylän yliopisto

The post OVI-hanke edistää vihreää siirtymää jatkuvan oppimisen keinoin appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.