Suomen uusi rannikkostrategia on valmistunut. Strategian tavoitteena on edistää rannikon kestävää käyttöä ja vastata luontokadon, ilmastomuutoksen ja saastumisen uhkiin. Strategiassa tunnistetaan rannikkoalueen toimijoiden vuorovaikutuksen ja yhteistyön mahdollisuudet sekä luodaan niille yhteisiä periaatteita ja toimintamalleja. Tavoitteena on, että toimijat tunnistavat strategiasta mahdollisuutensa toimia yhdessä siten, että luonnon uusiutumiskyky säilyy.

Strategian kymmenen toimenpidettä ulottuvat vuoteen 2030, vaikka strategian tähtäin on pidemmällä vuodessa 2050. Toimenpiteet koskevat muun muassa luonnon ja ihmisen hyvinvointia, energian ja ruoan riittävyyttä, maankäytön ja rakentamisen kestävyyttä, saavutettavuuden parantamista, poikkeustilanteisiin varautumista sekä ajantasaisen tilannekuvan hallintaa.

Rannikkostrategian toteutumisen seuranta on tarkoitus kytkeä kuuden vuoden välein tehtävään merialuesuunnitelman päivittämiseen. Strategian toteuttaminen on jo käynnissä. Esimerkiksi Kymenlaakson maakuntaliitto selvittää miten meren ja maan vuorovaikutus, eli niin sanottu sini-viheryhteys, voidaan huomioida jokilaaksojen ja muiden vastaavien ekosysteemien kaavoituksessa.

Rannikkostrategia perustuu EU:n suositukseen rannikkoalueiden yhdennetystä käytöstä ja hoidosta, merialuesuunnitteludirektiiviin ja Suomen Merialuesuunnitelmaan. Suomen Merialuesuunnitelma 2030 tarkastelee maan ja meren vuorovaikutusta ja sisältää toimialakohtaiset tiekartat rannikon kestävän käytön edistämiseksi. Rannikkostrategiassa on huomioitu nämä ja muut ajankohtaiset ohjelmat ja strategiat, kuten YK:n ja EU:n kestävän kehityksen tavoitteet, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä Suomen energia- ja ilmastostrategia. Rannikkostrategia laadittiin ensimmäisen kerran vuonna 2006.

Ympäristöministeriö laati strategian yhdessä sidosryhmien kanssa. Työtä ohjasi rannikon maakuntien liittojen ja ympäristöministeriön edustajista koostunut työryhmä. Ympäristöministeriö sai strategialuonnokseen yli 70 lausuntoa, joiden näkökohtia otettiin laajasti huomioon strategian viimeistelyssä.

Lähde: Ympäristöministeriö

The post Rannikkostrategia viitoittaa rannikkoalueen kestävää käyttöä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.