Reilu kauppa ry on julkaissut luonnonmarjoja koskevat sertifiointikriteerit vastaamaan marja-alan ongelmiin Suomessa. Laajan kriteerityön tuloksena on 61 Reilun kaupan luonnonmarjojen sertifiointikriteeriä, joilla ehkäistään alan ihmisoikeusriskejä puuttumalla poimijoiden työoloihin ja rekrytointikäytäntöihin. Marjanpoiminta-alan epäkohtiin on puuttunut myös ulkoministeriö, joka keskeytti maaliskuussa Suomeen pyrkivien luonnonmarjanpoimijoiden Schengen-viisumihakemusten vastaanoton Thaimaassa. Työ- ja elinkeinoministeriö on puolestaan kertonut lainsäädäntövalmistelusta, jonka myötä luonnonmarjanpoimijat tulevat Suomeen työsuhteiseen kausityöhön satokaudesta 2025 lähtien.

Reilun kaupan kriteerit edellyttävät luonnonmarjanpoimintaan työsuhteisuutta ja työehtosopimuksen noudattamista, reiluja rekrytointikäytäntöjä, poimijoiden perehdytystä, säällisiä työ- ja asuinoloja sekä järjestäytymisen mahdollistamista. Reilun kaupan toimintamalli vähentää haavoittuvassa asemassa olevien, kausityöhön saapuvien poimijoiden taloudellisia riskejä ja lisää marjayritysten vastuuta sekä ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuutta. Uudet kriteerit mahdollistavat läpinäkyvyyden ja reilun kustannusten jakamisen kaikkien toimitusketjun yritysten kesken. ”Noudattamalla Reilun kaupan yksityiskohtaisia kriteereitä ja ohjeistusta yritykset voivat päivittää marjanpoimijoiden kohtelun tasolle, johon muilla toimialoilla Suomessa on totuttu – ja jota Reilu kauppa edellyttää yrityksiltä myös esimerkiksi Afrikassa”, sanoo Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen. Työ- ja elinkeinoministeriö pitää tärkeinä luonnonmarja-alan konkreettisia askeleita kohti vastuullisempaa toimintaa. “Ulkomaisten marjanpoimijoiden hyväksikäytön lopettaminen vaatii lakimuutosten lisäksi marjayritysten omaa vastuullisuustyötä. Me viranomaiset tuemme alaa vastuullisuuden vahvistamisessa työperäisen hyväksikäytön vastaisen toimenpideohjelman mukaisesti” erityisasiantuntija Ariann Grandell työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo.

Yksi ongelmista on ollut ulkomaalaisten poimijoiden velkaantuminen jo ennen Suomeen saapumista rekrytointi- ja matkakulujen vuoksia. Reilu kauppa ry ei hyväksy tätä kansainvälisten normien vastaista käytäntöä vaan edellyttää, että työnantaja maksaa kaikki rekrytoinnista aiheutuvat kustannukset. Kyseessä on niin sanotun Työnantaja maksaa -periaatteen (Employer Pays Principle) noudattaminen, joka sisältyy kansainvälinen työjärjestö ILOn ohjeisiin ja muun muassa suomalaisyritysten laajasti käyttämiin Amfori BSCI -periaatteisiin. Marjakriteerityössä yhtenä neuvonantajana toimineen Euroopan kriminaalipolitiikan Instituutti HEUNIn mukaan Reilun kaupan marjakriteeristö on konkreettinen aloite, joka tarjoaa käytännön toimenpiteitä luonnonmarja-alan rakenteellisten ihmiskauppa- ja pakkotyöriskien ehkäisemiseksi. ”Toteutuessaan Työnantaja maksaa -periaate vähentäisi tehokkaasti poimijoiden haavoittuvaista asemaa ja riippuvuutta, kun työnantaja kattaisi poimijan rekrytointiin liittyvät kulut”, toteaa HEUNIn vastuullisuusasiantuntija Saara Haapasaari.

Reilu kauppa järjesti uusista marjakriteereistä kansainvälisen konsultaatiokierroksen. Sertifiointikriteerien luomisessa kuultiin laajaa ja monialaista sidosryhmäjoukkoa aina poimijoista yrityksiin ja viranomaisiin, jotta toimitusketjun haasteita voitaisiin pyrkiä ratkomaan mahdollisimman kattavasti. Vastuullinen toimintamalli edellyttää marjayrityksiltä suuria muutoksia ja kasvattaa niiden kustannuksia. ”On tärkeää, että myös vähittäiskauppa ja elintarviketeollisuus päivittävät hankintakäytäntöjään ja -hintojaan sellaisiksi, että ne mahdollistavat poimijoiden oikeuksien toteutumisen. Tähän toimitusketjun ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuuteen yrityksiä velvoittaa vastikään EU:ssa säädetty yritysvastuudirektiivi”, Janne Sivonen muistuttaa. Luonnonmarjoille laadituille kriteereille on suunniteltu rajattua käytännön testaamista jo tämän kesän aikana, mutta testaamisen toteutuminen ei ole vielä varmaa. Vuonna 2025 kriteerit päivitetään, ja ne tulevat kaikkien vaatimukset täyttävien yritysten saataville.

Lähde: Reilu kauppa ry

The post Reilu kauppa julkaisi uudet sertifiointikriteerit ratkaisuksi marjanpoiminnan ongelmiin appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.