Oulussa sijaitsevalla Sanginjoen luonnonsuojelualueella aloitetaan tänään laajat retkeilypalvelujen uudistus- ja rakennustyöt. Työt vaikuttavat alueen retkeilyreiteillä liikkumiseen, koska työmaa-alueet suljetaan asiakasturvallisuuden takaamiseksi. Työt valmistuvat syksyllä 2024. Uutta rakennettaessa Sanginjoen luonnonsuojelualueen paikoitusalueet Isokankaalla, Sadinkoskella ja Loppulassa eivät ole käytössä, nykyisiä taukopaikkoja poistetaan ja uusitaan ja reiteillä liikkumista rajoitetaan rakennustöiden aikana turvallisuuden takaamiseksi. Luonnonsuojelualueella saa liikkua, mutta merkityillä työmaa-alueilla ei. Työmaa-alueella saavat liikkua vain siellä työskentelevät. Työmaa-alue on aina merkitty aidoilla tai eristysnauhoilla sekä kylteillä, lisäksi Metsähallituksen Luontopalvelut tiedottaa töiden etenemisestä ja reittien käyttömahdollisuuksista sivulla www.luontoon.fi/sanginjoki. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan syksyllä 2024 ja ne toteuttaa oululainen VP Purku Oy.

“Turvallisuus on ykkösasia, joten pyydämme huomioimaan työmaa-alueiden tuomat rajoitukset Sanginjoella liikkuessa. Huolehditaan siitä, että alue on kaikille turvallinen ja että työt etenevät suunnitellusti. Näin saamme alueen kokonaisuudessaan jälleen käyttöön entistä ehompana mahdollisimman pian”, kertoo kenttäpäällikkö Jouni Kosonen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Työt alkavat raivaamisella eli puiden kaadolla ja pintamaiden poistolla, lisäksi esimerkiksi työkoneita tuodaan paikan päälle. Ensimmäisenä maanrakennustöitä tehdään muun muassa Loppulassa, Sadinkoskella ja Isokankaalla ja alueiden teillä liikkuu raskasta kalustoa ja metsäkoneita. Vuoden vaihteessa työt jatkuvat muun muassa paalutuksilla, jotka tehdään uusien taukopaikkojen perustoiksi. Töitä suunnitellaan ja toteutetaan rinnakkain eteenpäin, sillä muun muassa sääolosuhteet vaikuttavat töiden etenemiseen.

Sanginjoella sijaitseva Ahinmajan vuokratupa on vuokralaisten käytössä maaliskuun 2024 loppuun saakka, tupa palautuu vuokrattavaksi jälleen työmaan valmistuttua kokonaisuudessaan. Naturest Oy:n pitämä Loppulan luontokahvila on puolestaan avoinna joulutapahtuman tiimoilta lauantaina 2.12. Kahvila on avoinna myös sunnuntaina 3.12. sekä lauantaista sunnuntaihin 9.–10.12. Näinä aikoina Loppulan pysäköintialuetilaa on käytettävissä.

Oulun seutu saa nyt meneillään olevien töiden valmistuttua Sanginjoesta kansainvälisen tason luontomatkailukohteen ja lähivirkistysalueen, kun luonnonsuojelualue uudistetaan kokonaan laajojen ja perusteellisten kehitys- ja rakentamistöiden myötä. Sanginjoki tulee olemaan luonnonsuojelun ja ennallistamisen näyteikkuna sekä ympäristökasvatuksen ja yhdenvertaisuuden mallikohde. Noin 16 kilometrin päässä Oulun keskustasta sijaitseva Sanginjoen luonnonsuojelualue muodostaa 2 500 hehtaarin metsäisen kohteen.

Lähde: Metsähallitus

The post Sanginjoen luonnonsuojelualueen retkeilypalveluiden rakennustyöt alkavat tänään appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.