Sosiaalityöntekijät käyttävät julkista valtaa ja puuttuvat jopa asiakkaiden itsemääräämisoikeuksiin. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on säädetty asiakasturvallisuuden vuoksi. Laki määrittää, millä koulutuksella sosiaalityöntekijän ammattia voi harjoittaa ja ketkä voivat toimia sosiaalityöntekijän sijaisena. “Sosiaalihuollon ammattilaisia pitää käsitellä samalla tavalla kuin terveydenhuollon ammattilaisia. Kukaan ei esimerkiksi esitä, että sote-rakenteessa sairaanhoitaja voisi työskennellä lääkärinä tai että lääkärin sijaiseksi hyväksyttäisiin avoimessa yliopistossa kursseja suorittanut tai alaa sivuaineena lukenut”, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Talentia ihmettelee hallituksen epäjohdonmukaista toimintaa. Hallitusohjelmassa päätettiin käynnistää ammattihenkilölain kokonaisuudistus, jossa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilölait yhdistetään. “Hallitus ei anna rauhaa omalle valmistelutyölleen, vaan yksi ammattiryhmä joutui kehysriihessä poliittisen temppuilun kohteeksi”, Karsio kummastelee. Hallitus esitti kehysriihessään, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia joustavoitetaan. Esityksen aiheuttaman pöyristyksen jälkeen sitä korjattiin koskemaan sosiaalityöntekijöiden sijaisina toimivia. “Paheksumme sitä, että kesken ammattihenkilölain kokonaisuudistuksen tehdään tällaisia osaratkaisuja. Kyseessä on merkittävä lainsäädäntöuudistus, joka on tehtävä huolella kokonaisuutena ja rauhassa”, Karsio sanoo. Hän myös korostaa, että jos lapset ja nuoret todella ovat hallituksen erityissuojeluksessa, pitää riihikirjaus jättää toteuttamatta. “Ammattihenkilölain kokonaisuudistuksessa on huolehdittava siitä, että vain sosiaalityön tutkinto-opiskelijat voivat toimia tilapäisinä sosiaalityöntekijöinä.”,hän jatkaa

Esitys lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksien höllentämisestä ehti pelästyttää alan ammattilaisia. Lastensuojelun sosiaalityö on alan vaativinta työtä, sosiaalityön kirurgiaa. “Lastensuojelun kelpoisuusehtojen höllentäminen vaarantaisi lasten ja perheiden oikeusturvan. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävä sisältää merkittävää julkista vallankäyttöä sekä virkavastuun. On täysin mahdotonta ajatella lapsen edun ja turvallisuuden näkökulmasta, että tehtävää hoidettaisiin kirjavilla opinnoilla”, Karsio sanoo.

Talentiassa kummastellaan, miksi hallitus ei ole lisännyt sosiaalityön aloituspaikkoja yliopistoissa sosiaalityöntekijöiden saatavuutta parantamaan. Lisäksi aikuiskoulutustuki on parantanut sote-ammattilaisten saatavuutta, mutta nyt tuki lakkautetaan. On myös syytä muistaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilörekisterissä on noin 9000 laillistettua sosiaalityöntekijää ja hyvinvointialueilla tarve on vain reilun 5000 sosiaalityöntekijän verran. “Oleellista on ymmärtää, että heikot työolot ja vaativuutta vastaamaton palkka karkottavat sosiaalityöntekijöitä pois lastensuojelusta. Kun hyvinvointialueet laittavat nämä asiat kuntoon, niin takuulla löytyy työntekijöitä”, Karsio painottaa.

Talentia on esitellyt myös muita keinoja sosiaalityöntekijöiden saatavuuden parantamiseksi. Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien työnjakoa kehittämällä päästäisiin hyviin tuloksiin. Lisäksi tarvitaan tukiresursseja, kuten sihteereitä. Työnantaja voisi myös tukea työntekijää tekemään sosiaalityön maisterin tutkintoon vaadittavat täydentävät opinnot. Epäpäteville, tilapäisinä toimiville sosiaalityöntekijöille pitäisi mahdollistaa työn ohessa suoritettava yliopistollinen muuntokoulutus, joka johtaa sosiaalityön maisterintutkintoon. “Kestäviä keinoja sosiaalityöntekijöiden saamiseksi siis on, nyt niitä pitäisi vaan alkaa ottaa käyttöön. Varmaa on, että nämä tulevat edullisemmaksi kuin esimerkiksi kelpoisuuksilla kikkailu. Kaikista tärkeintä kuitenkin on se, että näillä keinoilla pidämme huolta myös sosiaalihuollon asiakasturvallisuudesta ja oikeusturvasta”, Karsio sanoo.

Lähde: Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

The post Sosiaalityöntekijöiden kelpoisuuksilla temppuilun on loputtava – kyse on asiakkaan turvallisuudesta appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.