Suomen Hyötytuuli uskoo vahvasti kotimaisen merituulivoiman tulevaisuuteen ja näkee, että Valtioneuvoston 2.5.2024 antama, Suomen talousvyöhykkeen hyödyntämisoikeushakemuksia koskeva päätös mahdollistaa entistä paremmin Suomen kokonaisedun huomioimisen kehittyvällä merituulivoimasektorilla. Myös Suomen Hyötytuuli oli jättänyt hyödyntämisoikeushakemuksia talousvyöhykkeelle.

Suomen Hyötytuuli on tyytyväinen siihen, että talousvyöhykettä koskevaa lainsäädäntöä ollaan nyt nopealla aikataululla uudistamassa. Talousvyöhykelain uudistuksessa on välttämätöntä varmistaa tasavertaisuus aluevesien hankkeisiin nähden niin hyödyntämisoikeuksien, lupamenettelyjen, käyttöoikeuskorvauksien kuin verotuskohtelunkin suhteen.

”Suomen talousvyöhykkeen merituulivoimapotentiaali on merkittävä. Jotta hankkeet voidaan toteuttaa Suomen kokonaisetu huomioiden, on hyvä rauhoittaa tilanne ja tuoda hankealueet markkinoille hallitusti”, sanoo Suomen Hyötytuulen merituulivoiman liiketoimintajohtaja Esa Holttinen. ”Hankealuekohtaisia tutkimuksia kannattaa jatkaa vasta, kun tiedetään, mitkä alueet tulevat kilpailutukseen. Muussa tapauksessa työ vie tarpeettomasti konsultti- ja viranomaisresursseja ja aiheuttaa turhaan huolta sidosryhmissä. Merituulivoimasektorin kehityksen kannalta on tärkeää varmistaa, ettei samaan aikaan tule liian monia hankkeita kilpailutukseen.”

Samalla kun talousvyöhykkeen lainsäädäntöä selkiytetään, aluevesille on suunnitteilla merkittävä määrä merituulivoimahankkeita, joista Suomen Hyötytuulen Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanke on valmistumassa ensimmäisenä jo tämän vuosikymmenen puolella. Tahkoluodon laajennushanke koostuu neljästäkymmenestä yli viidentoista megawatin voimalasta ja sen arvioitu rakennusaikataulu on 2027–2029. Laajennushankkeen demonstraatiohanke sai lainvoimaiset rakennus- ja vesiluvat joulukuussa 2023. Demonstraatiohankkeelle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta.

Lähde: Suomen Hyötytuuli Oy

The post Suomen Hyötytuuli luottaa merituulivoima-alan kehitykseen appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.