Suomen ympäristökeskus (Syke) julkaisi vuonna 2023 kolmatta kertaa vastuullisuusraportin oman toimintansa vaikutuksesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Syken johtoryhmän vuonna 2021 valitsemien viiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden lisäksi raportissa kuvataan Syken vastuullisuuden johtamista, sosiaalista vastuuta sekä hiilijalanjälkeä uudella, kattavammalla laskentatavalla. Syken missio on vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen ja pyrkiä kestävyysmurrokseen. ”Syke on ympäristöalan kansainvälinen tutkimuslaitos. Tehtäviimme kuuluu tuottaa tietoa kestävän kehityksen edistämiseksi globaalisti sekä seurata ja arvioida kestävyyden toteutumista. Toimintamme laajuutta voi olla vaikea hahmottaa. Systeemisille muutoksille ei ole YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa omia lokeroita. Tuotamme yhteiskunnan toimijoille indikaattoreita, ohjeita, tietoa ja näkemystä kestävämmän toiminnan suunnaksi. Tutkittu tieto on kestävyyden perusta”, kertoo Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Leif Schulman. Vastuullisuusraportti pohjautuu Valtiokonttorin ohjeisiin, joissa suositellaan vastuullisuuden raportoimista organisaation myönteisten ja kielteisten vaikutusten kautta. Myönteinen vaikutus kuvataan niin sanottuna kädenjälkenä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kielteinen muun muassa oman toiminnan hiilijalanjälkenä eli ilmastokuormana.

Syke vaikuttaa tutkimuksella ja tiedolla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke raportoi kädenjälkensä viiteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen:

  1. Ilmastotekoja (tavoite numero 13)
  2. Maanpäällinen elämä (15)
  3. Vedenalainen elämä (14)
  4. Vastuullista kuluttamista (12)
  5. Puhdas vesi ja sanitaatio (6)

Suomen ympäristökeskus on tehnyt pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä erilaisista ekologisten jalanjälkien laskentamenetelmistä yhteiskunnan eri toimijoiden tarpeisiin. Syke on selvittänyt myös oman jalanjälkensä, eli toimintansa aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt, mahdollisimman tarkasti. Jalanjäljen laskennassa on laskettu kaikista Syken hankinnoista välillisesti muodostuva hiilijalanjälki. Laskentamenetelmää kehitetään jatkuvasti – monilla sektoreilla päästöt pienentyvät koko ajan ja siksi mallia tarkennetaan tuoreilla tiedoilla. Vuonna 2023 laskentaan lisättiin Syken pienveneiden polttoaineiden kulutus sekä päivitettiin hankintojen hiilijalanjäljen laskentaan uudet julkisten hankintojen päästökertoimet.

Vuonna 20200 Suomen ympäristökeskuksen hiilijalanjälki oli 5650 ja vuonna 2023 5890 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (tCO2-ekv). Syken hiilijalanjälki koostuu pääosin hankinnoista, merentutkimusalus Arandan käytöstä, virkamatkustamisesta sekä toimitilojen lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta. Näistä hankinnat aiheuttavat selvästi suurimman osan. Hankinnoissa jalanjälki riippuu paljolti tarjonnan kehittymisestä hiilineutraalimpaan suuntaan, mutta siihen pystytään vaikuttamaan myös omien hankintamenettelyjen kehittämisellä. Tulos korostaa hankittavien tavaroiden ja palveluiden koko arvoketjujen tarkastelemisen tärkeyttä hiilijalanjälkiarvioissa ja hankinnoissa.

Tutustu vuoden 2023 vastuullisuusraporttiin tästä linkistä (storymaps.arcgis.com)

Lähde: Syke

The post Syken vastuullisuusraportti 2023: tutkitulla tiedolla kohti kestävyysmurrosta appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.