Suomen Hyötytuuli toteutti toukokuun alussa Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen alueella koeruoppauksia, joiden tavoitteena on testata merituulivoimarakentamiseen soveltuvia menetelmiä Porin edustalla Selkämerellä.

Koeruoppaukset ovat jatkoa viime syksynä aloitettuihin tutkimuksiin, joiden avulla testataan ruoppausmenetelmien ja -laitteiston käytettävyyttä Tahkoluodon alueen merenpohjan muokkaamisessa. Koeruoppausten avulla on saatu kerrytettyä arvokasta tietoa sekä Selkämeren merenpohjan laaadusta että sen ruoppaukseen parhaiten soveltuvasta kalustosta ja menetelmistä. Samalla on tarkentunut ymmärrys siitä, miten syvälle merenpohjaa on ruopattava, jotta merituulivoimaloiden perustuksille saadaan kustannustehokkaasti kriteerit täyttävä riittävän kantava pohja. Tahkoluodon laajennushankkeessa merituulivoimalat sijoitetaan jopa yli 40 metrin syvyyteen.

Suomen Hyötytuuli jatkaa Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen alueen merenpohjan tutkimuksia ja hankkeen eteenpäin viemistä. Hanke koostuu neljästäkymmenestä yli viidentoista megawatin voimalasta ja sen arvioitu rakennusaikataulu on 2027–2029.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kahden voimalan demonstraatiohanke, jonka avulla pilotoidaan uuden mittaluokan merituulivoimaloita, huomattavasti aiempaa syvemmälle rakennettavia meriperustuksia sekä merenpohjan rakentamisen menetelmiä näissä olosuhteissa. Hankkeella pyritään poistamaan merituulivoiman rakentamiseen liittyviä riskejä ja luomaan keinot rakentaa merituulivoimaa markkinaehtoisesti.

Laajennushankkeen demonstraatiohanke sai lainvoimaiset rakennus- ja vesiluvat joulukuussa 2023. Demonstraatiohankkeelle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta.

Lähde: Suomen Hyötytuuli Oy

The post Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeessa on jatkettu merenpohjan koeruoppauksia appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.