Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos ovat julkaisseet oppaan, joka kokoaa yhteen kattavat ohjeet ilmastokestävän kaupunkisuunnittelun tueksi. Opas on suunniteltu edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista alueidenkäytön suunnittelussa, kaavoituksessa ja rakentamisessa. Opas kokoaa yhteen tutkittua tietoa, työkaluja ja esimerkkejä ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista edistävistä kaupunkisuunnitteluratkaisuista.

Oppaassa korostetaan eri toimijoiden osallistumismahdollisuuksia ja erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista kaupunkisuunnittelussa. Se on suunnattu kaikille kaupunkisuunnitteluun osallistuville tahoille, kuten kaavoittajille, suunnittelijoille, rakennuttajille sekä kuntien ja kaupunkien päättäjille ja asukkaille.

Opas auttaa arvioimaan kaupunkien sää- ja ilmastoriskejä ja tukee ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen yhteensovittamista naapurustotasolla. Lisäksi oppaassa on tuotu yhteen kokemuksia eri kaupunkien suunnittelukohteista ja tutkimus- ja kehityshankkeissa saatuja tuloksia muun muassa vähähiilisestä yhdyskuntasuunnittelusta, uusiutuvista energiaratkaisuista, vähäpäästöisestä liikkumisesta, kiertotaloudesta, luontopohjaisista ratkaisuista sekä lämpösaarekeilmiön lieventämisestä ja tulvariskien hallinnasta.

Kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa on merkittävä, sillä kaupungistumisen myötä yhä useampi ihmisistä asuu tulevaisuudessa kaupunkiympäristöissä. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii ajantasaista tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Päästöjä rajoittamalla lämpeneminen voidaan pysäyttää, mutta se ei vielä viilennä ilmastoa.

Ilmastokestävyydellä tarkoitetaan tietoista ja ennakoivaa kykyä toimia joustavasti säässä ja ilmastossa tapahtuvissa muutoksissa ja häiriötilanteissa, toipua niistä ja kehittää toimintaa ja varautumista niiden jälkeen. Sekä hitaasti kehittyviin keskimääräisten ilmasto-olojen muutoksiin että sään ääri-ilmiöiden muutoksiin on varauduttava laaja-alaisesti.

Kohti ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua. Opas ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen edistämiseen alueidenkäytön suunnittelussa, kaavoituksessa ja rakentamisessa

Oppaan sisältö siirretään myöhemmin myös Ilmasto-opas.fi-sivustolle verkkoartikkeleiksi. 

Lähde: Suomen ympäristökeskus SYKE

The post Tuore opas vauhdittamaan ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.