Vuosi 2023 oli historiamme toiseksi vilkkain tuulivoimarakentamisen vuosi. Vuoden 2023 aikana Suomeen rakennettiin 212 uutta tuulivoimalaa. Tulevien vuosien rakennustahti kasvattaa tuulivoimakapasiteettiamme, sillä uusien hankkeiden kehitystyö niin maalla kuin merelläkin on aktiivista. Samaan aikaan taloudellinen epävarmuus, kustannusten nousu ja sota Euroopassa ovat osuneet myös tuulivoimaan, ja uusien investointien varmistuminen kestää aiempaa kauemmin. Investointien jatkuvuus on tärkeää alihankintaketjuille sekä teollisuuden hankkeille, jotka tarvitsevat suomalaista, puhdasta ja edullista sähköntuotantoa. Puhtaan sähköntuotannon lisääminen on keskeisin elementti Suomen kilpaillessa uusista teollisuuden hankkeista.

Suomessa on nyt 1601 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 6 946 megawattia (MW). Vuonna 2023 kapasiteetti kasvoi 212 voimalalla ja 1 280 MW:lla. Suomesta purettiin vuoden aikana 4 tuulivoimalaa, joiden teho oli yhteensä 12 MW. Tuulivoima on Suomessa edelleen vahvasti keskittynyt Pohjois-Pohjanmaalle ja muihin Pohjanmaan maakuntiin. Eniten uusia voimaloita rakennettiin vuonna 2023 Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntiin. Pohjois-Pohjanmaalla on 38,5 prosenttia Suomen tuulivoimasta, missä on myös valtaosa kehitteillä olevista hankkeista. ”Vaikka alueellisesti tasainen rakentaminen olisi monesta syystä erittäin tärkeää, on mukava huomata, että ne kunnat, joissa on jo paljon tuulivoimaloita, luvittavat niitä myös lisää. Tuulivoimaan on siis totuttu hyvin eikä siitä koeta kohtuutonta haittaa”, kommentoi Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Vuodelle 2024 ennakoidaan noin 450 MW:n lisäystä ja vuodelle 2025 on jo tiedossa lähes 2 000 MW uutta tuulivoimakapasiteettia. Vaikka rakenteilla olevat hankkeet ovat tarkasti tiedossa, siirtyvät hankkeet helposti vuodelta toiselle, aiottua aiemmaksi tai myöhemmäksi. ”Varsinainen voimaloiden nostotyö pyritään tekemään vuoden vähätuulisemmalla jaksolla eli kesäkaudella. Käyttöönottovaihe voi kuitenkin viedä useammankin kuukauden, joten loppuvuonna aina elämme jännittäviä hetkiä sen osalta, kumman vuoden puolella voimalat katsotaan valmistuneiksi. Voimalatoimituksissa on ollut viime aikoina myös viivästymisiä, joiden tiedetään siirtävän hankkeiden valmistumista vuodelta 2024 vuodelle 2025”, Mikkonen kuvaa tuulivoimarakentamisen vaiheita.

”Vielä viime vuoden lopulla tuli uusia investointipäätöksiä hankkeista, jotka valmistuvat jo 2025. Nousseet kustannukset ja yleinen epävarmuus aiheuttavat sen, että kaikesta esimerkiksi neuvotellaan tarkemmin ja pidempään – asiat varmistuvat myöhemmässä vaiheessa. Olemme luottavaisia rakentamistahdin jatkuvuuden osalta. Rakentamisen jatkuminen on äärimmäisen tärkeää: Suomi ei pysty kilpailemaan tukieuroilla monen muun maan vetyhankkeille ja muille uusille puhtaan siirtymän teollisuushankkeille. Meidän kilpailuvalttimme on siinä, että puhdasta ja edullista sähköntuotantoa on mahdollista rakentaa lisää, sääntely on järkevää ja luvitusprosessit ovat sujuvia. Tämä on tärkeää pitää tänä vuonna tiukasti mielessä, kun hallitusohjelman lukuisia tuulivoimakirjauksia toimeenpannaan. Suomen täytyy pysyä mukana kilpailussa uusista jätti-investoinneista ja energiajärjestelmän modernisointityön täytyy edetä – suhdanteista riippumatta”, Mikkonen sanoo.

Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys ry

The post Tuulivoimarakentaminen jatkui vuonna 2023 vilkkaana appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.