Avoin työttömyyskassa toteutti 2023 loppuvuodesta kyselyn työllisyyspalveluista, joita kassa voisi tulevaisuudessa tarjota jäsenilleen. Kyselyn mukaan suurin haaste työllistymiselle on potentiaalisten työpaikkojen vähyys tai liian pitkä työmatka. Vastauksissa korostui myös syrjintä (ikä, sukupuoli tai muu ominaisuus) sekä oman osaamisen tai koulutuksen puute. Myös SAK viittasi tammikuun tiedotteessaan siihen, kuinka työpaikkailmoituksissa usein vaaditaan liiallista osaamista ja tästä syystä hakijat jättävät hakematta paikkoja. Kyselyyn vastasi hieman yli 900 Avoimen työttömyyskassan jäsentä. Vastaajista 89 prosenttia oli ollut joskus työttömänä. Useimmiten vastaajien työllistyminen oli tapahtunut ottamalla yhteyttä suoraan työpaikalle (33 %) tai lähettämällä hakemus avoimeen tehtävään (28 %), myös suhteiden merkitys korostui vastauksissa (16 %). Vastaajien mukaan yleisimmin työttömyys oli kestänyt 1–3 kuukautta (34 %), 3–6 kuukautta (17 %) tai 6–12 kuukautta (14 %). Eniten työnhakuja tehtiin selaamalla avoimia työpaikkoja verkkoalustoilla, mutta moni oli myös suoraan yhteydessä työpaikoille ja myös suhteiden ja omien kontaktien hyödyntäminen oli yleistä. Vastaajien mukaan tarvetta olisi erityisesti henkilökohtaiselle neuvonnalle.

Työttömyyskassojen mahdollisuus tarjota työllisyyspalveluita on osa hallituksen esityksestä työttömyyskassalain muuttamiseksi niin, että työttömyyskassat voisivat jatkossa tarjota jäsenilleen työvoimapalveluita työllistymisen ja työssä pysymisen tukemiseksi. Työttömyyskassalain muutoksilla kassat voisivat tarjota esimerkiksi työnvälitystä, tietoa-, neuvonta- ja ohjauspalveluita, asiantuntija-arviointeja sekä valmennuksia jäsentensä työllisyyden tukemiseksi. Kassojen tarjoamat palvelut olisivat yksityisiä työvoimapalveluja, jotka eivät korvaa julkisia työvoima- ja yrityspalveluita. Vielä ei voida kertoa tarkemmin, millaisia palveluja A-kassa jäsenilleen tulisi tarjoamaan, koska lakimuutosta ei ole vielä hyväksytty. Joka tapauksessa jo nyt useat A-kassan taustaliitot tarjoavat jäsenilleen erilaisia työllistymistä edistäviä palveluja, joita voidaan hyödyntää osana A-kassan mahdollisesti laajenevaa palvelukokonaisuutta.

Lähde: Avoin työttömyyskassa, A-kassa | STT info

The post Työpaikkojen vähäisyys suurin ongelma työllistymisessä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.