Energiamurros tuo mukanaan yhä enemmän tilanteita, joissa uusiin energiamuotoihin liittyvää tekniikkaa sovitetaan kulttuurihistorialtaan arvokkaisiin rakennuskohteisiin. Tekniikka kehittyy jatkuvasti, ja kaikenlaisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi on keinoja. Huolella tehty energiainvestointi parantaa kiinteistön arvoa.

Ympäristöministeriö tilasi Ramboll Finland Oy:ltä selvityksen vähähiilisten energiamuotojen käytöstä kulttuurihistoriallisissa kohteissa. Se esittelee kohteita, joissa on onnistuttu sovittamaan yhteen kulttuurihistorialliset arvot ja uudet energiaratkaisut. Selvitys käsittelee esimerkkien kautta eri energiamuotoihin liittyviä erityishuomioita, joiden avulla kohteen arvokkaat ominaispiirteet säilyvät. Esimerkit toimivat hyödynnettäväksi yhtä lailla kohteissa, joita ei ole suojeltu, tai joilla ei ole erityistä kulttuuriympäristöstatusta.

Raportti antaa lisää välineitä vähähiilisen energian ja kulttuuriympäristöjen parissa työskenteleville ja auttaa puntaroimaan yhteensovittamisen kysymyksiä. Ministeriö hyödyntää tietoja lainvalmistelussa, EU-sääntelyn toimeenpanossa ja tulevissa oppaissa.

Raportin esimerkeissä on hyödynnetty

  • aurinkoenergiaa: aurinkokeräimet ja -paneelit
  • bioenergiaa: tulipesät, lämpökattilat
  • maalämpöä
  • pientuulivoimaa
  • lämpöpumppuja: ilma-vesilämpöpumput, ilmalämpöpumput, poistoilmalämpöpumput

Opasta varten tehdyn kyselyn vastauksissa nousi esiin, että lupakäytännöt vaihtelevat kunnittain, ja kiinteistönomistajien tietoisuus lupakäytännöistä vaihtelee. Ilmalämpöpumpun tai aurinkopaneelien asentaminen voi tuntua pieneltä toimenpiteeltä, johon ei huomata kysyä lupaa. Alueen museoilta saatu tuki on koettu sujuvaksi ja hyödylliseksi. Yhdessä on onnistuttu löytämään molempia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja, joiden avulla rakennusten ominaispiirteet säilyvät samalla, kun niiden arvo kasvaa ja energiatehokkuus paranee.

Vähähiiliset energiamuodot kulttuurihistoriallisissa kohteissa | Valtion julkaisuarkisto Valto 

Lähde: Ympäristöministeriö

The post Uusi energia taipuu kulttuurihistoriallisiin kohteisiin kun tietyt asiat huomioidaan appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.