Jyväskylän yliopiston kemian laitos ja Suomen ympäristökeskus aloittivat viime keväänä yhteisen UC-Mobility-hankkeen, jossa kehitetään uusia teknologisia ratkaisuja kriittisten raaka-aineiden talteenottamiseksi käytöstä poistetuista sähköpotkulaudoista ja -pyöristä. “Kriittiset metallit, kuten koboltti ja neodyymi, saadaan talteen jätejakeista käyttämällä Jyväskylän yliopistolla kehitettyä 3D-tulostettua sieppari-teknologiaa. Tämä teknologia tarjoaa valmiudet erottaa valikoivasti kriittiset ja kaupallisesti arvokkaat metallit, joita voi hyöty käyttää uudestaan”, kertoo kemian laitoksen yliopistonlehtori Siiri Perämäki. Sähköajoneuvonäytteitä on jo hankittuna ja niitä on purettu. Parhaillaan niille tehdään alkuaineanalyysejä. Hankkeen aikana tullaan myös pilotoimaan kehitettyä teknologiaa suuremmassa mittaluokassa sekä arvioimaan kehitetyn teknologian ympäristövaikutuksia. “Tekemällä kokeita suuremmassa, noin viiden litran mittaluokassa saadaan parempi kuva talteenottoprosessin toiminnasta ja sen skaalautumisesta edelleen isompaan prosessointilaitokseen”, selventää Perämäki.

Suomen ympäristönkeskus tarkastelee hankkeessa sähköisen mikroliikkumisen sekä Jyväskylän yliopiston kehittämän sieppari-teknologian elinkaarivaikutuksia ja mikroliikkumisen sekä sen jätejakeiden sääntelyä. Lisäksi Suomen ympäristökeskus arvioi sähköisten mikroliikkumisvälineiden kantoja ja niiden mahdollista tulevaa kehitystä ja materiaalitarpeita. “Hankkeen tutkimustulosten perusteella laaditaan suosituksia koskien sähköisestä mikroliikkumisesta syntyvien jätejakeiden parempaa jätehuoltoa sekä kriittisten raaka-aineiden talteenottoa jakeista”, selventää johtava tutkija Emilia Suomalainen Suomen ympäristökeskuksesta. Kolmivuotinen UC-Mobility-hanke alkoi 1.3.2023 ja on saanut Business Finlandin rahoitusta 896 500€.

Lähde: Jyväskylän yliopisto

The post Uusi hanke laittaa sähköpotkulaudat ja -pyörät kiertoon – varmistaa arvometallien riittävyyden appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.