Kesäkuun 14. päivä Hyrynsalmella käynnistyi Metsähallituksen Luontopalvelujen uusi yritysyhteistyö luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi valtion suojelualueilla. Yritysten rahoituksella tuetaan Vorlokin arvokkaan suojelualueen suo- ja vesistökokonaisuuden ennallistamista.

Vihreän siirtymän on tapahduttava luontoa kunnioittaen. Siksi uusiutuvan energian tuottaja Neoen yhdessä digitaalisen infrasruktuurin yrityksen Equinixin kanssa tukevat soiden ennallistamista Hyrynsalmella. Metsähallituksen Luontopalvelut toteuttaa ennallistamisen ja kohteet on valittu Metsähallituksen prioriteettien mukaisesti. Ennallistamishankkeessa pilotoidaan Kari&Pantsarin kehittämää uudenlaista yritysten ja julkisen sektorin välistä yhteistyömallia, joka mahdollistaa uusia monikanavaisia keinoja vaikuttavien luontotoimien rahoittamiseksi. “Ilmastonmuutos ja luontokato ratkaistaan vain yhdessä. Yksityistä sektoria tarvitaan mukaan toimiin luontokadon pysäyttämiseksi. Siksi olen erittäin tyytyväinen siihen, että hallitusohjelmassakin linjattu monikanavainen rahoitus luonnon tilan parantamiseksi etenee”, iloitsee ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen.

Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa valtion mailla sijaitsevien luontokohteiden hoidosta ja ennallistamisesta osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Ennallistamiskohteena toimiva Hyrynsalmen Vorlokin alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan sekä Natura 2000 -verkostoon. Alueella palautetaan ojitettuja soita takaisin luonnontilaan ja kunnostetaan puroja uhanalaisten lajien suojelemiseksi. “Suomen suurimpana ennallistajana ja luonnonhoidon asiantuntijana pidämme yritysyhteistyötä kiinnostavana uutena avauksena. On hienoa, että yritykset haluavat tulla mukaan ja auttaa mittavien kansainvälisten tavoitteiden saavuttamisessa. Soiden ennallistaminen on kustannustehokkaimpia keinoja edistää ympäristön tilaa”, luontopalvelujohtaja Henrik Jansson Metsähallituksesta kertoo.

Uusiutuvaa energiaa tuottavalla Neoenilla on rakenteilla yhdeksän tuulivoimalan tuulipuisto Hyrynsalmen Lumivaaraan. Tuulipuistossa tuotettavaa sähköä hyödyntää digitaalisen infrastruktuurin yritys Equinix omissa datakeskuksissaan. “Tulevaisuuden toimialojen on kannettava vastuuta ilmaston lisäksi myös luonnosta. Siksi olemme todella innoissamme tästä täysin uudella rahoitusmallilla toteutettavasta hankkeesta Hyrynsalmella. Metsähallituksen kanssa yhteistyötä tehdessä tietää, että tuemme Suomen luonnon arvokkaimpia kohteita”, toteavat Neoen Suomen maajohtaja Jerri Loikkanen ja Equinix Suomen toimitusjohtaja Sami Holopainen. Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa myös muille yrityksille mahdollisuuden tukea luonnon monimuotoisuuden vahvistamista valtion mailla. Luontopalvelujen kumppanina toimiva Kari & Pantsar Co. kartoittaa parhaillaan kiinnostuneita yrityksiä.

Suotyyppien ja pienvesien ennallistaminen Vorlokin alueella palauttaa Kainuun vaarajakson letto- ja lehtokeskittymän alueen luontoa takaisin luonnontilaan turvaten uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja turvaten Vorlokin luonnon virkistysmahdollisuuksia tuleville sukupolville. Ennallistamisen vaikutusalue on noin 70 hehtaaria. Ennallistamistyöt sisältävät muun muassa ojalinjojen raivauksia, ojien tukkimista sekä puron varren suojapatojen rakentamista.

• Soiden ennallistaminen on Metsähallituksen luontopalvelujen yksi vastuutehtävistä osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Lisätietoa Helmi-ohjelmasta: ym.fi/helmi.

• Vorlokin Natura-alueen tärkeimmät luontoarvot liittyvät vanhoihin metsiin sekä vaarajaksolle tyypillisiin reheviin ja lähteisiin elinympäristöihin. Vaaran rinteillä – erityisesti puronvarsilla ja lähteisissä juoteissa – tavataan ravinteisia suo- ja metsätyyppejä, joissa esiintyy vaateliasta kasvillisuutta.

• Vorlokin alueen lajisto on runsas sisältäen uhanalaisia lajeja, kuten esimerkiksi Nahkapurossa esiintyvä silmällä pidettävä purotaimen, vaarantunut sinipyrstö sekä direktiivilaji liito-orava.

• Ennallistaminen on yksi tehokkaimpia tapoja elvyttää luonnon monimuotoisuutta. Siinä ihmisen heikentämiä luontoalueita palautetaan takaisin luonnontilaan tai mahdollisimman lähelle sitä. Luontopalvelut ennallistaa tänä vuonna satoja kohteita, mm. soita yli 2 000 hehtaaria.

Lähde: Metsähallitus

The post Uusi yhteistyömalli tarjoaa yrityksille ensimmäistä kertaa mahdollisuuden tukea luonnon monimuotoisuuden vahvistamista valtion suojelualueilla appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.