Teknologiayhtiö Wärtsilä on tänään julkaissut ensimmäisenä maailmassa suuren mittakaavan vetyvalmiin moottorivoimalaitoksen, joka toimii 100-prosenttisesti vedyllä. Vetyvalmis voimalaitos mahdollistaa tulevaisuuden nollapäästöiset voimajärjestelmät.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) World Energy Outlook 2023 -raportti osoittaa, että vety on olennainen osa tulevaisuuden sähköjärjestelmiämme. Raportin mukaan polku kohti päästötöntä maailmaa vuoteen 2050 mennessä edellyttää, että sähköntuotannossa käytetään 17 miljoonaa tonnia vetyä vuonna 2030, ja määrän on tarkoitus nousta 51 miljoonaan tonniin vuoteen 2050 mennessä. Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto maailmanlaajuisesti kaksinkertaistuu tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Se luo oikeat olosuhteet käyttää ylimääräistä puhdasta sähköä vetypohjaisten, hiilineutraalien polttoaineiden tuotannossa ja siten mahdollistaa 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan perustuvat voimajärjestelmät.

Joustavia voimantuotantoratkaisuja, kuten moottorivoimalaitoksia, tarvitaan tasapainottamaan saatavuudeltaan vaihtelevia uusiutuvia energialähteitä. On keskeistä, että nämä voimantuotantoratkaisut täyttävät myös tulevaisuuden vaatimukset ja voivat käyttää kestäviä polttoaineita, jotta energia-ala voi saavuttaa hiilineutraaliuden. Wärtsilä vastaa tähän tarpeeseen uudella vetyvalmiilla moottorivoimalaitoksellaan.

Uusi moottorivoimalaitos on huomattava kehitysaskel verrattuna olemassa olevaan teknologiaan, joka voi toimia maakaasulla ja 25 tilavuusprosentin vetyseoksilla. “Emme saavuta globaaleja ilmastotavoitteita tai täysin hiilineutraaleja voimajärjestelmiä ilman joustavaa, nollapäästöistä energiantuotantoa, jota voi nopeasti kasvattaa ja vähentää epäsäännöllisen tuuli- ja aurinkoenergian tueksi”, sanoo Anders Lindberg, Wärtsilä Energy -liiketoiminnan johtaja. “Meidän on oltava realistisia sen suhteen, että maakaasu on osa energiajärjestelmiämme vielä vuosien ajan”, hän kertoo. Polttoainejoustavat moottorit voivat käyttää maakaasua ja siten tarjota joustavuutta, tasapainotusta sekä tukea uusiutuvan energian nousulle. “Ne voidaan muuntaa käyttämään vetyä, kun sitä on helposti saatavilla, ja näin varmistaa matkaa kohti nollapäästöjä”, jatkaa Lindberg.

Moottorin odotetaan olevan tilattavissa vuonna 2025 ja toimitettavissa vuodesta 2026 alkaen.

Lähde: MTV-uutiset

The post Wärtsilä lanseeraa ensimmäisenä maailmassa suuren mittakaavan moottorivoimalan – käy 100-prosenttisesti vedyllä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.