WWF pettyi kehysriihen tuloksiin. Hallitus ei löytänyt kehysriihessä rahoitusta luonto- ja ilmastotoimille eikä uutta suuntaa ympäristöpolitiikkaansa. ”Kehysriihi oli hallitukselle tilaisuus näyttää, pyrkiikö se ohjelmansa mukaisesti luontokadon pysäyttämiseen ja omilla toimillaan varmistamaan, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hallitus menetti tämän tilaisuuden, ja hallitusohjelman hyvät kirjaukset näyttävät entistä vahvemmin lupauksilta ilman katetta”, WWF Suomen pääsihteeri Jari Luukkonen toteaa.

“Olemme pettyneitä muun muassa siihen, ettei hallitus ota käyttöön maankäytön muutosmaksua eikä biomassan polton veroa, joista molemmista on tehty perusteellisia selvityksiä. Nämä keinot olisivat vahvistaneet hiilinieluja ja puhdasta siirtymää samalla, kun valtiontaloutta olisi vahvistettu”, Luukkonen sanoo. Arvonlisäveron korotus nostaa fossiilisten polttoaineiden hintaa, mutta verokorotus osuu myös moneen kestävää elämäntapaa edistävään palveluun ja tuotteeseen. “Hallitus teki viime syksynä ison virheen ajaessaan polttoaineiden verotukseen isoja leikkauksia”, Luukkonen sanoo.

Myös näitä päätöksiä WWF vaati kehysriihestä:

  • Periaatepäätöstä kaikkien valtionmailla sijaitsevien vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelusta.
  • Rahoituksen varaamista Heinävedellä sijaitsevien Palokin koskien ennallistamiseen. Patojen purkamisella on suuri merkitys niin uhanalaisille vaelluskaloille kuin aluetaloudellisesti.
  • Merkittävää lisäystä Helmi-, Metso- ja Nousu -ohjelmien sekä vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitukseen verrattuna vuoteen 2024.
  • Tehokkaita ja valtiontaloutta vahvistavia ilmastotoimia kuten maankäytön muutosmaksua, biomassan polton verotusta sekä polttoaineiden päästökauppaa.
  • Suomen kansainvälisen ilmasto- ja biodiversiteettirahoituksen nostamista.
  • Ympäristölle haitallisten tukien poistamista.
  • Vesilain muutoksen kiirehtimistä, jotta niille vesivoimaloille, joilta ei tällä hetkellä velvoiteta vaelluskalojen huomioimista, voitaisiin asettaa velvoitteet esimerkiksi ohitusuomien rakentamiseksi.

Lähde: WWF Suomi

The post WWF: Hallitus sivuutti luontokadon ja ilmastokriisin kehysriihessä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.