Yhdyskuntajätettä kertyi vuonna 2022 yhteensä 2,9 miljoonaa tonnia. Henkeä kohden tämä tekee noin 521 kiloa. Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä väheni selvästi edellisvuodesta, mutta muutoksen syynä on etenkin aiempaa tarkempi jätteiden luokittelu. ”Rekisteriaineistot jätteistä kerättiin nyt aiempaa tarkemmalla jaottelulla. Tämä mahdollisti yhdyskuntajätteiden erottelun muista jätteistä selvästi entistä tarkemmin”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Juha Espo sanoo. Espon mukaan yhdyskuntajätteen kokonaismäärän vertailu edeltäviin vuosiin ei tarkentuneen erittelyn vuoksi ole mielekästä. ”Muiden kuin energiahyödyntämiseen päätyneiden jätejakeiden osalta vertailua voidaan kuitenkin kohtuullisella varmuudella tehdä.”

Energiahyödyntäminen oli jätteen yleisin käsittelytapa myös vuonna 2022. Energiaksi poltettiin kaikkiaan 1,6 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä, mikä vastasi 55:tä prosenttia jätteen kokonaismäärästä. Yhdyskuntajätteestä noin 44 prosenttia eli 1,27 miljoonaa tonnia hyödynnettiin kierrättämällä tai uudelleenkäytön valmistelun avulla. ”Materiaalihyödynnyksen osuus tästä oli 44 prosentin tienoilla. Materiaalihyödynnyksen määrässä on havaittavissa pieni positiivinen muutos. Hyödynnettävien jätejakeiden tehostettu erilliskeräys on alkanut purra, ja tällä tiellä on hyvä jatkaa”, Espo sanoo. Hävityspoltetun tai kaatopaikalle sijoitetun yhdyskuntajätteen osuus pysyi edelleen alle prosentissa. ”Tavoitteellisen jätepolitiikan tulokset näkyvät. Vielä 2000-luvun alkupuolella kaatopaikoille päätyi noin 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä”, Espo kertoo.

Lähde: Tilastokeskus | STT info

The post Yhdyskuntajätettä syntyi yli 500 kiloa henkeä kohden vuonna 2022 – kaatopaikalle päätyi alle prosentti appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.