Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo aktiivisesti, että Suomen satamissa vierailevilla aluksilla noudatetaan kansainvälisiä säädöksiä. Turvallisuuden ohella tarkastustoiminta keskittyy ympäristöasioihin, sosiaalisiin kysymyksiin sekä ilmastotyöhön. Kyberturvallisuuden merkitys kasvaa myös merenkulussa. Suomen satamiin saapuu vuosittain noin 1 500 yksittäistä alusta, joille kertyy yhteensä noin 30 000 satamakäyntiä. Traficom vastaa näiden alusten operatiivisesta valvonnasta. Satamavaltiotarkastusten tulokset ovat yleisesti hyvällä tasolla. “Suomessa käyvät alukset täyttävät kansainväliset turvallisuus- ja ympäristöstandardit sekä aluksen työskentelyolosuhteet mallikkaasti. Tarkastamme Ruotsin ja Tallinnan matkustaja-autolautat puolen vuoden välein. Rahtialuksille säännöllinen valvonta kohdistuu harvemmin”, kertoo merenkulun valvonnan päällikkö Aleksi Uttula. Tarkastustoimintaa ohjaavat lainsäädännön ohella kansainväliset merenkulkusopimukset sekä yhtenäisiä satamavaltiotarkastuksia edistävä Paris MoU -yhteisymmärryspöytäkirja. Kotimaan alusten valvonta perustuu Traficomin omaan riskiarviointiin, minkä lisäksi EU-sääntely edellyttää ympäristövalvontaa ja ilmastotyön toteutumista.

Alusten päällystö ja miehistö suhtautuvat tarkastuksiin positiivisesti, koska ne hyödyttävät kaikkia osapuolia ja tukevat tasapuolista kilpailuasetelmaa. Tarkastuksiin sisältyy toisinaan harjoituksia miehistön ja laitteistojen toiminnan varmistamiseksi. Turvallisuuden ja ympäristön lisäksi keskiössä ovat alusten työntekijät ja heidän vastuullinen kohtelunsa. “Varmistamme, että henkilökunnan työskentely- ja asuinolosuhteet ovat kunnossa. Kaikille tulee maksaa asiallista palkkaa sekä taata levon, ruoan ja juoman saatavuus. Sekin parantaa turvallisuutta ja ehkäisee epäreilua kilpailua. Vastuulliset toimijat arvostavat meitä ja näkevät toimintamme lisäarvon”, Uttula toteaa. Merenkulun valvonnan ohella Traficom toteuttaa katsastustoimintaa, valvoo vaarallisten aineiden kuljetuksia ja tarkkailee alusten energiatehokkuutta. Ulkomaisille aluksille tehdään tavallista tarkempia jäte-, painolastivesi- ja rikkitarkastuksia. Korkean riskiluokan aluksiin keskitytään erityisen huolellisesti. “Rakentava yhteistyö ja tehokas valvonta perustuvat positiiviseen keskustelukulttuuriin – ei saneluun. Olemme myös mukana lainsäädännön kehitystyössä ja pyrimme vauhdittamaan sääntelyä “, toteaa johtava asiantuntija Thomas Lundström.

Vuoden 2023 aikana Traficomille raportoitiin 34 onnettomuutta ja kymmenen vaaratilannetta Suomen vesialueilla. Viraston valvontatiimi päivystää jatkuvasti ja selvittää näiden tapausten syitä. “Aluksilla on velvollisuus ilmoittaa onnettomuuksista ja vaaratilanteista, mutta saamme reaaliaikaista tietoa myös muilta toimijoilta ja viranomaisilta. Seuraamme kokonaiskuvaa, panostamme osaamiseen ja valvontatyökalujamme arvostetaan myös asiakkaiden keskuudessa”, Lundström sanoo. Kyberturvallisuuden merkitys kasvaa tulevaisuudessa myös merenkulussa, sillä laivojen digitalisaatio kehittyy nopeasti. Sähkö-, huolto- ja navigointijärjestelmät voivat siis olla alttiita ulkoiselle vaikuttamiselle. Viime aikoina GPS-häiriöt ovatkin nousseet uudeksi riskitekijäksi Itämeren alueella. Traficom vastaa aluksiin ja satamiin liittyvästä operatiivisesta valvonnasta ja katsastuksesta, merenkulun varautumisesta sekä operatiivisista lippuvaltio- ja satamavaltiovelvollisuuksista. Valvontatiimi toimii kahdeksassa Suomen kaupungissa.

Lähde: Traficom | Epressi

The post Alusten valvonta edistää merenkulun turvallisuutta ja vastuullisuutta appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.