Ruokaviraston viranomaisvalvonnan ja -tutkimusten tulosten mukaan elintarvikevalvonta toimii Suomessa ja elintarviketurvallisuus on yleisesti hyvällä tasolla. Vuonna 2023 Elintarvikevalvonnan tarkastusmäärät jatkoivat kasvuaan ja tarkastusten tuloksista 83 % oli oivallisia ja hyviä. Yritykset korjasivat hyvin viranomaisen havaitsemia epäkohtia toiminnassaan. Korjattavaa tai huono -arvion saaneista yrityksistä 67 % paransi vuoden aikana arviotaan hyvään tai oivalliseen. Tämä tulos on parantunut joka vuosi vuodesta 2020 lähtien. ”Elintarvikevalvontaan on tärkeää varata riittävät resurssit, jotta elintarviketurvallisuuden hyvä taso pystytään Suomessa säilyttämään”, toteaa elintarviketurvallisuusosastonjohtaja Ville Kekkonen.

Vuonna 2023 elintarvikevälitteisiä ruokamyrkytysepidemioita oli 55 kpl ja niissä sairastuneita oli 1671. Kouluruokailuepidemiassa Mikkelissä sairastui yli 800 henkilöä ja ostereiden välityksellä tarttuneessa norovirusepidemiassa 150 henkilöä. Elintarvikkeiden takaisinvetojen kokonaismäärän lasku jatkui toista vuotta peräkkäin. Vierasainenäytteistä määräystenvastaisuuksia löytyi kotimaisista elintarvikkeista vain 1,8 % ja ulkomaisista elintarvikkeista 3,3 %, joka osoittaa, että vierasainehallinta on hyvällä tasolla. Luomukananmunien PFAS-yhdisteiden määrät olivat uusien tutkimusten perusteella selvästi pienentyneet aiempiin tuloksiin verrattuna kanojen ruokintaan tehtyjen muutosten myötä. Vientimaiden edellyttämiä vientivalvontoja jatkettiin ohjelmien mukaisesti. Yhdysvaltain viranomainen hyväksyi Ruokaviraston ehdotuksen uudesta kevennetystä auditointisuunnitelmasta, jota siirryttiin noudattamaan vuoden 2023 aikana. Virallisia vientitodistuksia myönnettiin edeltäviä vuosia enemmän eCert-järjestelmässä. Pääosan elintarvikevalvonnasta tekevät kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset. Myös aluehallintovirastojen, Tullin, Valviran sekä Ruokaviraston tekemää valvontatyötä tarkastellaan Elintarviketurvallisuus Suomessa -raportissa.

Elintarviketurvallisuus Suomessa 2023

Lähde: Ruokavirasto

The post Elintarviketurvallisuus on Suomessa hyvällä tasolla appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.