Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa Hossan Laiskasuon noin 30 hehtaarin laajuisen yhtenäisen suoalueen . Tavoitteena on palauttaa Laiskasuo avoimeksi suoalueeksi, sellaiseksi kuin se on ennen soiden ojittamista ollut. Työ alkaa viikolla 4. Laiskasuolla poistetaan puusto suon ojalinjoilta. Aiemmin avoimilta suon osilta korjataan koko puusto säästäen kelot ja vanhat rämemännyt.

Ennallistamisen aloittaa puuston poistolla Metsähallitus Metsätalous Oy:n sopimusurakoitsija viikolla 4 (22.1.2024 alkava viikko). Osa puista jätetään maastoon lisäämään monimuotoisuutta. Tulevana syksynä ennallistamistyö etenee suo-ojien tukkimisella. Ennallistamisen tarkoituksena on palauttaa suon vesitalous mahdollisimman lähelle luonnontilaa. Työn jälkeen suoluonto voi alkaa palautua kohti alkuperäistä. Osaltaan tämä parantaa myös alueen vesistöjen tilaa.

Työt Laiskasuolla voivat näkyä ja kuulua Hossan kansallispuiston retkeilijöille. Maastossa hakkuusta kerrotaan opastein. Ennallistettavalla alueella ei kulje retkeilyreittejä. Sen vieritse kulkee Pistonlehdontie, ja lähistöllä on Lavajärvi sekä Kukkurin ja Lavajärven autiotuvat.

Suot ovat yksi Suomen eniten heikentyneistä luontotyypeistä, ja niiden lajisto köyhtyy edelleen. Soilla elää 120 uhanalaista lajia ja noin puolet soiden luontotyypeistä on uhanalaisia koko maassa. Ympäristöministeriön rahoittaman Helmi-elinympäristöohjelman tuella suojellaan ja ennallistetaan soita ympäri maan.

Lähde: Metsähallitus

The post Ennallistaminen alkaa Hossan Tuiranvaaran Laiskasuolla appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.