Finnwatch tutki NoHo:n, Restelin ja S-ryhmän työtä ravintoloiden päästöjen vähentämiseksi. Yhtiöiden ilmastotavoitteissa ja tarjottavan ruoan päästöjen leikkaamisessa on merkittäviä puutteita.

Burger King- ja Taco Bell -ravintoloista tunnettu Restel oli konsernitason toimien osalta vertailun paras. Restel muun muassa raportoi kattavimmin ravintolatoimintansa päästöistä ja pyrkii omaa katettaan leikkaamalla parantamaan kasvisruoan houkuttelevuutta. Se kertoi myös panostavansa kasvisruokien mainontaan ja palkitsevansa yrityksen johtoa kasvisruokavaihtoehtojen lisäämisestä. Restel on asettanut ilmastotavoitteensa ja julkaisee ne kuluvana vuonna. Melko hyvin suoriutui myös S-ryhmä, jolla on jo konsernitasolla ilmastotavoitteet, jotka on sidottu johdon palkitsemiseen. Sen keskeisenä puutteena on kuitenkin, ettei ravintoloiden päästöille ole muusta liiketoiminnasta erikseen esitettyä raportointia tai vähennystavoitetta. S-ryhmällä ei myöskään ole hankintojen päästöille absoluuttista vähennystavoitetta vaan vastuu sellaisten asettamisesta on vyörytetty tavarantoimittajille. Heikoiten pärjäsi NoHo, jonka ilmastotyö on vasta käynnistymässä. Se ei ole toistaiseksi esimerkiksi laskenut päästöjään tai asettanut niille vähentämistavoitetta. Kasvisruoan suosion lisääminen oli sen kohdalla lähinnä asiakaskysynnän muutoksen varassa.

“Ravintolatoiminnan päästöjen perusteellista raportointa, kattavia päästövähennystavoitteita tai selkeitä julkaistuja suunnitelmia niihin pääsemiseksi ei ollut vielä yhdelläkään tutkitulla yrityksellä”, Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola sanoo. Eniten ravintoloissa on panostettu ilmastotyöhön, joka ei näy asiakkaille ja joka säästää ympäristön lisäksi myös rahaa. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen ja ruokahävikin minimoiminen. Nämä eivät riitä Pariisin sopimuksen mukaisiin ilmastotavoitteisiin pääsemiseen. “Suuri osa ravintoloiden päästöistä syntyy syötävän ruoan raaka-aineiden tuotannossa. Riittäviä päästövähennyksiä ei voida saavuttaa ilman muutoksia siihen, mitä ravintoloissa syödään”, Leipola muistuttaa. Suuripäästöisistä raaka-aineista, kuten naudanliha ja juustot, tulee siirtyä mahdollisimman kattavasti vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin, kuten luonnonkalaan ja kasviproteiineihin. Yrityksissä luotetaan kuitenkin liikaa siihen, että kasvisruokaa syödään, jos sitä vain on tarjolla lihan rinnalla. “Yritykset myös vaikeuttavat aktiivisesti omaa ilmastotyötään. Kaikki tutkitut yritykset mainostavat yhä suuripäästöistä lihaa sisältäviä annoksia, vaikka päästöjen vähentäminen edellyttäisi liharuoan myynnin vähentämistä”, Leipola sanoo.

Jatkossa ravintola-alalla tarvitaan päättäväisempiä ilmastotoimia. Myös EU:n kiristyvä yritysvastuusääntely edellyttää liiketoiminnan suunnittelemista puolentoista asteen ilmastotavoitteen mukaisesti.

Lähde: Finnwatch | Epressi

The post Finnwatch: Ravintoloiden ilmastotoimissa puutteita appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.