Fortum rakentaa uutta päästötöntä sähköpohjaista kaukolämmöntuotantoa Espoon Nuijalan alueelle. Rakennettavaan tuotantolaitokseen tulee 50 megawatin sähkökattila ja 800 megawattitunnin lämpöakku. Sähkökattila-lämpövarasto-yhdistelmä lisää lämmöntuotannon joustavuutta ja tasoittaa sähkön kysyntää hyödyntämällä sähkön hintavaihteluita. Rakennustyöt alkavat keväällä, ja tuotannon on tarkoitus käynnistyä lämmityskaudelle 2025–26.

Joustavan sähköpohjaisen tuotannon lisääminen on osa Fortumin ja Espoon kaupungin yhteistä Espoo Clean Heat -ohjelmaa, jonka aikana Fortum muuttaa Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueen kaukolämmön hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Fortum investoi kokonaisuudessaan noin 300 miljoonaa euroa Espoon alueen kaukolämmön kehittämiseen, josta nyt rakennettavan Nuijalan tuotantolaitoksen osuus on noin 26 miljoonaa euroa.

Nuijalan tuotantolaitoksen sijainti on erinomainen sekä kaukolämpöverkon että sähkönsaannin kannalta. Laitosta voidaan käyttää tehostamaan koko kaukolämpöverkon toimintaa, sillä sähkökattilasta on mahdollista purkaa lämpöä suoraan verkkoon ja lämpöakkua voi ladata suoraan kaukolämpöverkosta eri puolilla verkkoa tuotetulla CO2-vapaalla lämmöllä. Laitos vähentää tarvetta käyttää nykyistä fossiilista huippukapasiteettia, ja lämmön varastointi pienentää tarvetta investoida uuteen huippukapasiteettiin. Sähkökattilalla lämmitetty vesi voidaan myös ohjata suoraan lämpöakkuun. Kattilalla veden lämpötilaa voidaan nostaa kaukolämpöverkkoon sopivaksi ajankohtina, jolloin sähkö on edullista ja hyvin saatavilla. Lämpöakusta lämpö puretaan tarvittaessa kattamaan kaukolämmön kysyntäpiikkejä. Lämpöakkuun varastoitu lämpöenergia vastaa noin 13 000 omakotitalon lämmönkulutusta päivässä.

Sähkökattilan kapasiteetti otetaan käyttöön vaiheittain sähkönsiirron alkuvaiheen rajoitusten vuoksi. Nuijalan laitos kattaa valmistuttuaan noin 10 prosenttia koko sähköisen kaukolämmöntuotannon kapasiteetista. Laitoksen käyttöönotto auttaa osaltaan korvaamaan fossiilisten ja biopohjaisten polttoaineiden käyttöä.

Rakennettavan Nuijalan laitoksen lisäksi sähkökattiloiden ja lämpöakun yhdistelmä on jo käytössä Suomenojan laitosalueella, ja vastaava yhdistelmä on rakentumassa myös Kirkkonummen Kolabackenin datakeskusalueelle. Lisäksi Espoon Hepokorven datakeskusalueelle rakennetaan sähkökattilat. Microsoftin datakeskusten tulevien hukkalämpöjen talteenoton avulla kaukolämmöntuotanto muuttuu kokonaan hiilineutraaliksi. Vuonna 2023 päästöttömän kaukolämmöntuotannon osuus oli jo 63 prosenttia.

Lähde: Fortum | Cision news

The post Fortum rakentaa lisää joustavaa sähköpohjaista kaukolämmöntuotantoa Espoossa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.