Kestävä kehitys ja vihreä tulevaisuus ovat nykyään kuuluisia aiheita kaikkialla maailmassa. Ilmastonmuutos on ollut suosittu aihe tiedejulkaisuissa viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, mutta nyt kaikki keskustelevat ilmaston lämpenemisestä ja erityisesti vihreästä siirtymästä planeettamme pelastamiseksi. Jos meillä ei ole riittävästi saastumatonta vettä ja peltoja, joilla voimme kasvattaa ruokaa, meillä ei ole tulevaisuutta.

Tärkein kysymys kaikkialla planeetallamme on “Miten voimme pelastaa planeetan?”. Tulevaisuutemme laatu riippuu kaikista päätöksistä, joita teemme kouluissa, liike-elämässä, instituutioissa ja poliittisissa hallituksissa. Tärkeimmät ratkaisut riippuvat siitä, miten hyvin tiedämme, mitkä ovat parhaat käytännön ratkaisut yhteisen vihreän ja oikeudenmukaisen tulevaisuutemme hyväksi.

GREENLAB-hankkeessa keskitytään muodostamaan koulutuskokonaisuus, joka sisältää kestävän kehityksen pääaiheet: johtaminen ja henkilöresurssit, talous ja ympäristökysymykset. Koulutuskokonaisuuteen sisältyy oppimismoduuleja jokaiselle edellä luetellulle teemalle. Lisäksi koulutuskokonaisuus voi sisältää perustiedot kaikista edellä mainituista kestävän kehityksen osa-alueista sekä kuukausittaisen yhteenvedon paikallisista ja maailmanlaajuisista uutiskirjeistä aihealueella.

Viime vuosina on yhä enemmän korostettu kestävän ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan luomista, ja Euroopan unioni on keskittynyt resurssien tehokkaaseen käyttöön ja koulutusstrategioihin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. GREENLAB on sitoutunut uudistamaan ammatillista koulutusta, jotta se vastaisi paremmin vihreän siirtymän vaatimuksiin.

GREENLAB-hankkeen odotettu vaikutus on monitahoinen: sen tavoitteena on parantaa ammattilaisten valmiuksia, mikä johtaa työmahdollisuuksien lisääntymiseen vihreällä sektorilla sovittamalla taidot yhteen markkinoiden vaatimusten kanssa. Lisäksi hanke pyrkii edistämään ammatillisen koulutusjärjestelmän innovointia ja kestäviä käytäntöjä sekä yksilö- että yritystasolla.

Projektialoitteen on tehnyt yhdentoista kumppanin yhteenliittymä kuudesta EU-maasta: GREENLAB on sitoutunut uudistamaan ammatillista koulutusta, jotta se vastaisi paremmin vihreän siirtymän vaatimuksiin. Työ käynnistyi Palermossa 13.-14. maaliskuuta 2024 pidetyssä aloituskokouksessa.

Tutkimus toimii perustana hankkeen keskeisen koulutustarjonnan kehittämiselle, joka toteutetaan ympäristö- ja sosiaalialan ammattilaisille räätälöidyn innovatiivisen verkko-oppimisalustan avulla. GREENLAB-hankkeella odotetaan olevan monitahoisia vaikutuksia: sen tavoitteena on parantaa ammattilaisten valmiuksia, mikä lisää työmahdollisuuksia vihreällä sektorilla sovittamalla taidot yhteen markkinoiden vaatimusten kanssa. Lisäksi hanke pyrkii edistämään ammatillisen koulutuksen järjestelmien innovointia ja kestäviä käytäntöjä sekä yksilö- että yritystasolla.

Suomessa on käytetty mm. CRnet CSR Databank -tietopankkia, joka sisältää tärkeimmät päätökset yritysten yhteiskuntavastuun osa-alueista: talous, ympäristö, laatu, turvallisuus ja suojaus suomeksi ja englanniksi niin ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa. Yritysvastuutietopankkia on käytetty oppilaitoksissa vuodesta 2014 alkaen. CRS-tietopankin sisältöä päivitetään uutisilla viisi kertaa viikossa, ja kunkin osa-alueen tiedeosat päivitetään kerran vuodessa.

GREENLAB – Greening Labour market through VET-employers’ partnerships (Greening Labour market through VET-employers’ partnerships) on Erasmus+-ohjelmasta rahoitettu hanke: Partnerships for Innovation and Forward-Looking Projects for Vocational Education and Training (VET).

GREENLAB on muutosohjelma, jonka tavoitteena on edistää koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestelmällistä uudistamista ja edistää innovatiivisia lähestymistapoja, joilla parannetaan vihreän siirtymän strategisten alojen johto- ja konsulttitehtävissä tarvittavia taitoja.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat: (Italia, koordinaattori), EUROtraining ja Joist Innovation Park (Kreikka), INCOMA ja Blue Room Innovation (Espanja), CSI ja GrantXpert (Kypros), Helsinki Business College ja CRrnet (Suomi) sekä CANDIDE International ja Syntra (Belgia).

Lisätietoja: Crnet Oy /Tuula Pohjola  (tuula.pohjola@crnet.fi)

Lähde: Crnet Oy | D.Sc.(Tech) Tuula Pohjola

The post GREENLAB edistää vihreää ja oikeudenmukaista siirtymistä oppimismoduulien avulla. appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.