Hanasaaren kulttuurikeskukselle ja kokoushotellille on myönnetty Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkki tunnustukseksi arvokkaasta ja pitkäjänteisestä kestävän matkailun hyväksi tehdystä työstä.  Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin kehittämä valtakunnallinen kestävän matkailun ohjelma, johon hyväksyttäviltä uusilta osallistujilta huomioidaan ekologiset, sosiokulttuuriset ja taloudelliset kestävyyden ulottuvuudet. ”Sustainable Travel Finland -merkki on konkreettinen osoitus siitä, että Hanasaaren kulttuurikeskus on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hanasaaressa on panostettu energian, materiaalien, veden ja kemikaalien käyttämiseen tehokkaasti sekä myös tehokkaaseen jätteidenkäsittelyyn”, kertoo Visit Finlandin kestävän matkailun asiantuntija Liisa Kokkarinen.

Hanasaaressa vastuullisuusasioita on työstetty jo vuosia, ja ennestään Hanasaarelle oli jo myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti, joka kertoo sitoutumisesta ympäristötyöhön. ”Meillä on oma aurinkovoimala, joka tuottaa kesäaikaan suunnilleen 15 % energiantarpeestamme. Hanasaaren käyttämästä kaukolämmöstä 100 % tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä tai on hukkalämpöä. Pyrimme käyttämään myös energiaa, vettä, paperia ja kemikaaleja mahdollisimman tehokkaasti ja säästeliäästi”, sanoo Hanasaaren hotellinjohtaja Kai Mattsson. Hanasaaren ravintola Platsilla on oma kalastaja, joka toimittaa tuoretta kalaa ravintolan lähivesiltä suurimman osan vuodesta ja myös poimii sieniä ja marjoja lähimetsistä. ”Hanasaaren vastuullisuustyöhön kuuluu ympäristön hyväksi tehdyn työn lisäksi myös talousasioiden vastuullinen käsittely ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman mukaisesti”, Kai Mattsson kertoo.

Lähde: Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

The post Hanasaarelle Sustainable Travel Finland -merkki appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.