Tutkimuksessa mallinnettiin kustannustehokkaita tapoja rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen esiteolliseen ilmastoon verrattuna. Tutkimuksessa keskityttiin vuorovaikutukseen hiilidioksidin poistoon ja ilmastoherkkyyteen liittyvien epävarmuuksien välillä. Ilmastoherkkyys tarkoittaa sitä, kuinka paljon ilmasto lämpenee hiilidioksidipitoisuuden lisääntyessä. Hiilidioksidin laajamittainen poisto ilmakehästä on puolestaan olennainen osa esimerkiksi hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n esittelemiä globaaleja päästövähennyspolkuja.

Jos ilmastoherkkyys osoittautuu korkeaksi eli ilmasto lämpenee voimakkaasti päästöjen seurauksena, kasvattaa se merkittävästi ilmastonmuutoksen hillinnän kustannuksia, koska päästövähennyksiä pitää tehdä nopeammin ja enemmän. Tutkimuksen yksi merkittävä uusi tulos oli, että kun ilmastoherkkyyden epävarmuus huomioidaan, mahdolliset virhearviot hiilidioksidin poiston tehokkuudelle käyvät kalliiksi. Toisaalta hillintästrategia, joka nojaa vähemmän tulevaisuuden epävarmaan hiilidioksidin poistoon, auttoi vähentämään ilmastoherkkyyden ja hiilidioksidin poistamisen epävarmuuksiin liittyviä riskejä. Aiemmissa tutkimuksissa ei näitä yhdistettyjä epävarmuuksia ole juuri ollenkaan käsitelty, ja hiilidioksidin poisto kustannustehokkaissa skenaarioissa on perustunut pääosin ennakolta varmaksi tiedettyyn ilmastoherkkyyteen ja hiilidioksidin poiston tehokkuuteen.

Tuore tutkimus on tärkeä sekä päättäjille että tutkijoille, sillä se korostaa ilmastoherkkyyden epävarmuuksien huomioimisen tärkeyttä ilmastonmuutoksen hillintästrategioissa. Tulokset osoittavat, että varovaiset oletukset hiilidioksidin poistamiselle voivat johtaa kestävämpiin ja kustannustehokkaampiin ympäristöpolitiikkatoimiin. Tutkimus auttaa luomaan syvempää ymmärrystä hiilidioksidin poiston ja päästövähennysten tasapainosta globaaleissa ilmastonmuutoksen hillintästrategioissa korostaen varhaisen ja tieteelliseen tietoon perustuvan toiminnan tarvetta planeettamme turvaamiseksi.

Lähde: Ilmatieteen laitos

The post Ilmatieteen laitos: Varhaiset ilmastotoimet ovat paras vakuutus ilmastoherkkyyden ja hiilidioksidin poistamisen epävarmuuksiin appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.