Kasvihuonekaasuinventaarion tietoja julkaistaan kolmivaiheisesti: pikaennakkotiedot toukokuussa, ennakkotiedot joulukuussa ja lopulliset tulokset maaliskuussa. Joulukuun 2023 ennakkotietojen jälkeen inventaarion lähtöaineistot ovat tarkentuneet ja vuoden 2022 tuloksia on tarkastettu. Nyt julkaistujen lopullisten tulosten mukaan maataloussektorin ja maankäyttösektorin (LULUCF) nettopäästöt ovat hieman pienemmät kuin joulukuun ennakkotiedoissa.

Maataloussektorin vuoden 2022 kokonaispäästöt olivat 6,07 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (Mt CO2-ekv.) eli 0,13 Mt pienemmät kuin ennakkotiedoissa ja 2 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2021. Maaperän dityppioksidipäästöt ja kotieläinten ruuansulatuksen ja lannankäsittelyn metaani- ja dityppioksidipäästöt muodostavat 96 prosenttia sektorin päästöistä (kuva 2). Loppu 4 prosenttia syntyy kalkituksesta ja urealannoituksesta vapautuvasta hiilidioksidista.

LULUCF-sektori oli vuonna 2022 lopullisten tulosten mukaan 4,44 Mt CO2-ekv. Joulukuussa julkaistuun ennakkoon verrattuna päästö oli tarkentuneiden lannoitetietojen vuoksi 0,02 Mt CO2-ekv. pienempi, mutta edelleen 1 Mt CO2-ekv. suurempi kuin vuonna 2021. Metsien ja puutuotteiden nettonielu oli yhteensä -8,0 Mt CO2-ekv. Muusta maankäytöstä aiheutui nettopäästöä yhteensä 12,5 Mt CO2-ekv. Vuoteen 2021 verrattuna metsien nettonielu pieneni 0,2 Mt CO2-ekv ja viljelysmaiden päästöt kasvoivat 0,6 Mt CO2-ekv.

Maataloussektorille ja maankäyttösektorille tehdyt muutokset joulukuun ennakkojulkistuksen jälkeen:
Laskentaan sisällytettiin vuoden 2022 lannoite- ja kalkitusaineiden määrät. Joulukuussa julkaistut vuoden 2022 ennakkotiedot oli laskettu vuoden 2021 tiedoilla, koska vuoden 2022 tiedot eivät olleet vielä käytettävissä. Maataloussektorilla kalkituksen ja urean hiilidioksidipäästöt kasvoivat 56 kt CO2-ekv., väkilannoitteiden dityppioksidipäästöt puolestaan laskivat 214 kt CO2-ekv. LULUCF-sektorilla dityppioksidipäästöt alenivat 21 kt CO2-ekv. Lannoitteiden korkea hinta on todennäköisesti vähentänyt väkilannoitteiden käyttöä ja lisännyt urean käyttöä sekä kalkitusta.
Laskentamenetelmiin tehdyt muutokset sisältyivät jo ennakkolaskentaan, ja ne on kuvattu joulukuun julkistuksessa.

Lähde: Luke

The post Kasvihuonekaasuinventaario 2022: maataloussektorin ja maankäyttösektorin lopullisiin tuloksiin ei merkittäviä muutoksia verrattuna joulukuussa 2023 julkaistuihin ennakkotietoihin appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.