Keski-Suomen ELY-keskus myönsi maatiloille avustusta yhteensä 52 investointiin vuonna 2023. Lukumääräisesti eniten (18 kpl) rahoitettiin investointeja eläinten hyvinvointiin ja ympäristön tilan parantamiseen: tukea käytettiin esimerkiksi parsipeteihin ja lietteen multauslaitteisiin. Energiainvestointeihin eli käytännössä aurinkopaneelien hankintaan sai tukea kymmenen maatilaa. Biokaasulaitosten rakentamiseen ei viime vuonna haettu tukea missään päin Suomea. Rahamääräisesti eniten Keski-Suomessa tuettiin maitotilojen navettainvestointeja, joiden yhteenlaskettu tukisumma oli lähes 46 % myönnetystä rahoituksesta. Tukea sai viisi maitotilaa: yksi tila pihattonavetan laajentamiseen ja neljä tilaa lypsyrobotin hankintaan.

Rahoitusasiantuntija Jyrki Ijäs Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo, että keskisuomalaisten maatilojen investointi-into oli viime vuonna samaa tasoa kuin edellisvuonna. Pitkällä aikavälillä investointitukia on haettu vähemmän kuin aiempina vuosina keskimäärin. “Investointihankkeet ovat myös pienempiä kuin mitä ne ovat olleet aiemmin. Esimerkiksi lypsy- ja nautakarjarakentamista tuettiin vuosina 2016–2021 keskimäärin yli kahdella miljoonalla eurolla vuodessa”, hän taustoittaa. Ijäs huomauttaa, että toimintaansa kehittävien maatilojen hankkeisiin on yhä hyvin tarjolla rahoitusta sekä rakentamiseen että energia-, ympäristö- ja eläinten hyvinvointi -investointeihin. Ruokaviraston mukaan koko Suomessa maatalouden investointitukia myönnettiin viime vuonna 72 miljoonaa euroa yhteensä noin 1 800 kohteeseen. Nuoren viljelijän aloitustukea sai yhteensä 230 uutta maatilayrittäjää. Myös valtakunnallisesti maatilojen investointeja oli vähemmän, ja ne olivat kooltaan keskimäärin pienempiä kuin viime vuosikymmenellä.

Jyrki Ijäs arvioi, että maatilojen investointivalmiuden vähenemiseen on useita syitä, joista yksi on maatalouden pitkään jatkunut kannattavuuskriisi. Niin ikään ilmeinen syy on lihakarjatalouden laajentamisinvestointien hakukielto, joka on ollut voimassa yli kaksi vuotta. “Investointihalukkuuden tärkein jarru on kuitenkin tuotanto- ja rakentamiskustannusten kohoaminen parina viime vuonna”, Ijäs toteaa. Hän huomauttaa, että tilanne näkyy myös siten, että yli 50 keskisuomalaista maatilaa, jotka ovat saaneet investointitukea jo aiemmin, hakivat viime vuonna hankkeille jatkoaikaa tai muutosta. Määrä oli puolet suurempi kuin edellisvuonna. “Kuvastaa epävarmuutta, että rahoituspäätöksen saaneita investointihankkeita ei ole saatu syystä tai toisesta liikkeelle tai vietyä loppuun asti”, Ijäs sanoo.

Lähde: Keski-Suomen ELY-keskus | STT info

The post Keski-Suomen maatiloille 1,4 miljoonaa euroa investointitukia appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.