Helsingin kaupunki harventaa nuorta istutusmetsikköä Keskuspuistossa. 2000-luvun alussa istutettu taimikkoalue sijaitsee eläinten hautausmaan eteläpuolella. Työt tehdään maaliskuun alussa ennen lintujen pesimäaikaa, ja ne kestävät noin viisi päivää.

Nuoresta tiheästä männiköstä vähennetään puita, jotta jäljelle jäävät puut saavat lisää kasvutilaa sekä mahdollisuuden kehittyä pitkäikäisiksi. Metsikön sekapuustoisuutta edistetään jättämällä lehtipuita männikön lomaan.

Alueen kaikki vanhat puut säilytetään. Osa kaadetuista nuorista rungoista jätetään maastoon lahopuuksi edistämään metsäluonnon monimuotoisuutta. Alueen läpi kulkeva maastopyöräilyreitti säilyy entisellään, ja se siivotaan töiden jälkeen. Maastopyöräreitin turvallisuus paranee töiden myötä, sillä näkyvyys risteysalueilla paranee.

Nuori istutusmetsikkö on kaikkiaan noin hehtaarin laajuinen, mutta töitä tehdään suppeammalla alueella. Alue rajoittuu Kiira-myrskyn vuonna 2017 synnyttämään aukeaan, jolle on sittemmin istutettu uusia puuntaimia.

Pyydämme alueella liikkuvia varovaisuuteen töiden aikana.

Lähde: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | STT info

The post Keskuspuistossa harvennetaan nuorta istutusmetsikköä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.