Puutarhaliiton hanke Kasviksia ilmastoystävällisesti Suomesta on julkaissut Kestävän avomaatuotannon oppaan. Oppaan tavoitteena on kertoa niistä menetelmistä, joiden avulla suomalainen puutarhatuotanto kehittyy aikaisempaa ympäristöystävällisemmäksi, ilmastonmuutosta hidastavaksi sekä luonnon monimuotoisuutta edistäväksi.

Jo sinällään suomalaisten aviomaavihannesten lisääminen ruokavalioon vähentää ympäristölle aiheutuvia haittoja ja hidastaa ilmastonmuutoksen kiihtymistä. Puutarhaliitto on halunnut KIS-hankkeensa (Kasviksia Ilmastoystävällisesti Suomesta) avulla edistää niitä viljelytoimenpiteitä, joiden avulla voidaan vähentää viljelyn aiheuttamia vaikutuksia maaperälle, vesistöille ja ilmastolle.

Opas sisältää työkaluja ja ajatusmalleja, joita viljelijät voivat hyödyntää valinnoissaan avomaan puutarhatiloilla. Lisäksi oppaan tarkoitus on havainnollistaa, miten laaja ja monitahoinen asia maa- ja puutarhatalouden kestävyys on kasvintuotannossa. Oppaan avulla viljelijöiden lisäksi viranomaiset ja päätöksentekijät voivat ymmärtää nykyistä paremmin, mitä kestävyys tarkoittaa alkutuotannossa, ja mitä voidaan tehdä viljelytoimien päästöjen vähentämiseksi.

Opas on laadittu viljelijäkyselyyn pohjautuen Puutarhaliitossa ja sen tekemistä on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriiö. Kaksivuotinen hanke päättyi joulukuussa 2023.

Lähde: Puutarhaliitto ry

The post Kestävää puutarhatuotantoa Suomessa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.