Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkistanut perjantaina 19.1.2024 laajan selvityksen in-house-yhtiöstä. KKV on tehnyt vaikutusarviointia hallitusohjelmassa olevista kirjauksista in-house-yhtiöihin liittyen. Selvityksessä tarkastellaan myös laajasti kunnallisia jäteyhtiöitä, joiden yritysten liikevaihto on ollut yhteensä 379 miljoonaa euroa jo ennen lakimuutosta. Kierrätysteollisuus katsoo, että selvityksestä nousseiden jätetoimialaa koskettavien lukujen ja huomioiden perusteella jätelain II-osan korjaukseen on ryhdyttävä nopeasti.

Orpon hallitusohjelman kirjauksissa sidosyksikön omistukselle tullaan asettamaan yleisen edun huomioon ottava vähimmäisomistusprosentti (10 %) ja tiukennetaan lainsäädäntöä siten, että sidosyksikköhankintoja voidaan tehdä vain silloin, kun ne ovat kokoustaloudellisesti edullisempia kuin markkinoilla toimivat vaihtoehdot tai kun tähän on muu erityisen painava julkinen intressi. Selvityksessä KKV tutki, mikä on sidosyksiköiden käytön yleisuus Suomessa ja millä toimialoilla niitä käytetään. KKV tutki myös millaisia omistusrakenteita kunnissa ja hyvinvointialueilla on in-house-yhtiöihin liittyen. KKV on koonnut myös kattavan aineiston kuntien ja hyvinvointialueiden sidosyksikköomistuksista, josta nähdään millä omistajilla ja millä sidosyksiköillä omistusosuudet jäävät alle 10 %:n.

Toimialoittain katsottuna jätealan in-house-yhtiöitä on 42. Näiden omistussuhteita on 276 kappaletta. Alta 10 prosentin omistusosuudella on kunnallisissa jäteyhtiöissä 185 omistajaa. On huomioitava, että Orpon hallitusohjelmakirjaukseen liittyen kunnallisten jäteyritysten osalta 67 prosentin osalta vähimmäisomistusprosentti ei tulisi täyttymään. 100 prosentin omistusosuudella toimii 32 in-house-yritystä. Kaikkien jätealan in-house-yritysten liikevaihto on ollut KKV:n selvityksessä 379 miljoonaa. Keskimääräinen jätealan in-house-yritysten omistusosuus toimialalla on noin 36 prosenttia.

Kierrätysteollisuus kiittää KKV:tä selvityksestä, josta käy ilmi varsinkin kunnallisten jäteyhtiöiden toimialakenttä ja omistusosuudet. Kierrätysteollisuus kuitenkin muistuttaa, että kunnallisia jäteyrityksiä tarkasteltaessa tulee ottaa tarkemmin vielä toissijaisen jätehuollon (TSV) myynnit huomioon ja selvittää niiden vaikutus ennen jätelain II-osan muutosta. ”Tällöin jätealan kunnallisten yritysten osalta todelliset markkinat ja niiden vaikutukset tulevat paremmin esille ja todelliset euromäärät näkyviksi. Kierrätysteollisuus katsoo, että jätelain muutoksen myötä jätealan in-house-yritysten valvovan viranomaisen olisi luontevaa olla Kilpailu- ja kuluttajavirasto ELY-keskusten sijaan,” toteaa Kierrätysteollisuuden toimitusjohtaja Mia Nores.

Lähde: Kierrätysteollisuus ry | STT Info

The post Kierrätysteollisuus edellyttää kokonaisvaltaista selvitystä jätealan in-house-yrityksistä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.