Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot olivat vuonna 2022 keskimäärin 39 000 euroa. Tämä selviää Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen ennakkotiedoista.

Absoluuttisesti eniten kuluttivat kahden huoltajan lapsiperheet, keskimäärin 62 600 euroa vuodessa. Toiseksi suurimmat kulutusmenot olivat lapsettomilla pareilla, 50 600 euroa. Kulutusyksikköä kohden tarkasteltuna lapsettomien parien kulutusmenot olivat eri kotitaloustyypeistä suurimmat. Yhden hengen talouksilla menot olivat puolestaan pienimmät molemmilla mittareilla.

Kotitalouksien suurimmat kulutuserät olivat asuminen ja energia, liikenne sekä elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. ”Valtaosa eli noin 59 prosenttia kotitalouksien kulutuksesta kohdistui näihin välttämättömyyksiin”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Tuomas Parikka sanoo.

Niin sanottujen pakollisten menojen osuudessa oli kuitenkin eroja eri kotitaloustyyppien välillä. ”Yli 64-vuotiaiden talouksilla ja yksinhuoltajatalouksilla välttämättömyyksien osuus oli keskimääräistä suurempi ja alle 65-vuotiailla lapsettomilla pareilla ja kahden huoltajan lapsiperheillä keskimääräistä pienempi”, Parikka kertoo.

Asuminen haukkasi noin kolmanneksen kotitalouksien kaikista kulutusmenoista. Asumisen kulutusosuus oli suurin yli 64-vuotiaiden kotitalouksilla. ”Asumisen osuus kulutusmenoista on kasvanut 1960-luvulta lähtien. Nyt asumiseen kulutettiin keskimäärin jo 12 600 euroa eli yli 1 000 euroa kuukaudessa. Kahden huoltajan lapsiperheillä asumiskulutus oli lähes 17 000 euroa vuodessa kotitaloutta kohden.”

Liikenteen kulut olivat keskimäärin 13,5 prosenttia kotitalouksien kaikista kulutusmenoista. ”Liikenteen menot olivat selvästi suurimmat alle 65-vuotiailla lapsettomilla pareilla ja pienimmät 65 vuotta täyttäneiden kotitalouksilla. Matkailun sisältyminen liikenteeseen todennäköisesti selittää asiaa”, Parikka arvioi.

Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien osuus kokonaiskulutuksesta oli kaikkien kotitalouksien tasolla 12,9 %. Kotitaloudet käyttävät näihin tuotteisiin keskimäärin 5 000 euroa vuodessa. ”Elintarvikekulut olivat kulutusyksikköä kohden laskettuna suurimmat kahden huoltajan lapsiperheillä ja lapsettomilla pareilla. Pienimmät ne olivat yhden hengen talouksilla sekä absoluuttisesti että kulutusyksikköä kohden”, Parikka kertoo.

Kulutustutkimuksen ennakkotiedot julkaistiin nyt pääryhmätasolla. Lopulliset, useisiin eri alaluokkiin tarkentuvat tiedot julkaistaan huhtikuussa 2024. Kulutustutkimuksen tiedoista laadittava kotitalouksien kulutus -tilasto on ainoa lähde, jonka avulla voidaan tutkia väestöryhmittäisiä eroja kulutuskäyttäytymisessä. Eri kotitaloustyyppien välisiä eroja tarkastellaan kulutusyksikköjen tasolla, jotta kotitalouksien ikä- ja kokorakenne saadaan huomioitua.

Kulutusyksiköt perustuvat OECD:n muunnettuun kulutusyksikköasteikkoon, jossa kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, eli hän on yksi kulutusyksikkö. Muut kotitalouden 14 vuotta täyttäneet henkilöt ovat kukin 0,5 kulutusyksikköä ja 0–13-vuotiaat lapset kukin 0,3 kulutusyksikköä.

Lähde: Tilastokeskus

The post Kotitalouksien kulutuksesta 59 % meni välttämättömyyksiin vuonna 2022 appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.