Lahti selvittää luontojalanjälkeään ensimmäisten kaupunkien joukossa. Laskennan tekee LUT-yliopiston kestävyysmuutoksen tutkimusryhmä professori Ville Uusitalon johdolla. Laskennan välitulokset ovat valmistuneet.

Luontojalanjäljen laskenta on nopeasti kehittyvä menetelmä, jolla voidaan arvioida esimerkiksi tuotteen tai organisaation vaikutuksia maailman lajien sukupuuttoihin. Lahden kaupungin ja LUT-yliopiston toteuttamassa laskennassa selvitetään sekä Lahden maantieteellisen alueen että Lahden kaupunkiorganisaation hankintojen luontojalanjälki. “Alueperusteinen luontojalanjälki lasketaan nyt tiettävästi ensimmäistä kertaa kaupungille. Alustavat tulokset osoittavat, että kasvihuonekaasupäästöillä ja maankäytöllä on keskeinen merkitys luontojalanjälkeen. Näin ollen kaupunkien ilmastotyö on myös luontojalanjäljen pienentämisen kannalta tärkeää”, sanoo professori Ville Uusitalo. “Hankintojen osalta elintarvikkeet ja investoinnit aiheuttivat suurimman luontojalanjäljen”, Uusitalo toteaa.

Projektin seuraavassa vaiheessa laskentaa tarkennetaan eri osa-alueiden, kuten lämmön- ja sähköntuotannon, osalta. Laskennan lopulliset tulokset valmistuvat vuoden 2024 loppuun mennessä. “Luontojalanjäljen laskeminen kunnissa ja kaupungeissa on tärkeää, jotta ymmärretään, miten kaupunki vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Kun tiedetään vaikutukset, niin silloin voidaan ryhtyä toimiin vaikutusten pienentämiseksi. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi luontoa huomioivien kriteerien käyttämistä kaupungin hankinnoissa”, sanoo projektipäällikkö Hanna Mattila.

Lahden kaupungissa valmistellaan kunnianhimoista tavoitetta luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Päämääränä kaupungilla on luontopositiivisuus, joka tarkoittaa sitä, että tehdään luonnolle enemmän hyvää kuin haittaa.

Tutustu Lahden luontolaskennan väliraporttiin

Luontolaskennan väliraportin tiivistelmä

Lähde: Lahti

The post Lah­ti luon­to­ja­lan­jäl­ki­las­ken­nan etu­jou­kois­sa – kau­pun­gis­sa las­ket­tiin en­sim­mäi­se­nä alueel­li­nen luon­to­ja­lan­jäl­ki appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.