Tutkijat selvittävät ajoneuvojen päästöjä ainutlaatuisella tavalla. PAREMPI-hankkeen mittauskampanjassa rekka-auton kyytiin on lastattu laaja valikoima mittalaitteita, jotka mittaavat pakokaasupäästöjen ominaisuuksia todellisissa olosuhteissa. Mittauskampanjan keskiössä ovat erityisesti sekundääriset hiukkaspäästöt, jotka muodostuvat vasta pakokaasun laimentumisen jälkeen ilmakehässä. Mittauksissa keskitytään kylmiin ja pimeisiin talviolosuhteisiin, joiden vaikutus päästöihin tunnetaan heikosti. Mittaukset toteutetaan maaliskuussa 2024, jonka aikana rekka-auto mittalaitteineen ajaa Pirkanmaalta Lappiin.

Mittauslaitteet on rakennettu Ilmatieteen laitoksen merikonttiin, joka sijoitetaan rekan puoliperävaunuun. ”Merikontissa on mukana aerosolimassaspektrometri, jolla pystymme mittaamaan päästöjen koostumusta reaaliaikaisesti. Tavoitteena on ymmärtää paremmin sekundäärihiukkasten muodostusta raskaan kaluston päästöistä todellisissa olosuhteissa”, kertoo ryhmäpäällikkö Hilkka Timonen Ilmatieteen laitokselta. “Olemme tehneet kovasti töitä mahdollistaaksemme mittauskampanjan liikkuvan rekka-auton kyydissä. Olemme innostuneita tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta mitata huonosti tunnettuja sekundääripäästöjä sekä tuottaa tietoa ja näkemystä talvisten olosuhteiden vaikutuksesta päästöihin.”

Mittauskampanjan odotetaan tarjoavan arvokasta tietoa poliittisille päättäjille, viranomaisille ja tutkijoille, jotka työskentelevät ilmansaasteiden torjumiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi Euroopassa. Kampanjan pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voitaisiin käyttää liikenteen aiheuttaman savusumun vähentämiseksi Euroopassa.

PAREMPI-hanketta johtaa VTT Teknologian tutkimuskeskus. Sen lisäksi mittauskampanjaan osallistuvat Suomesta Ilmatieteen laitos ja Tampereen yliopisto, sekä ulkomaalaiset kumppanit Tšekistä ja Puolasta. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni.

Lähde: Ilmatieteen laitos

The post Liikenteen todellisia pakokaasupäästöjä mitataan liikkuvasta rekasta appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.