Avoimesta työttömyyskassasta sai helmikuussa ansiopäivärahaa 32 222 jäsentä. Saajamäärä oli 35,3 prosenttia suurempi kuin viime vuoden helmikuussa, jolloin ansiopäivärahaa sai 23 820 jäsentä. Lomautusajan päivärahan saajien määrä pysyi edelleen varsin korkeana, vaikka osuus tammikuuhun verraten laskikin hieman. Kaikista ansiopäivärahan saajista 42,4 prosenttia sai helmikuussa lomautusajan päivärahaa, kun tammikuussa osuus oli 44,2 prosenttia. Soviteltua päivärahaa saavien osuus pysyi suurin piirtein samoissa lukemissa kuin tammikuussa, eli osuus oli nyt 13,0 prosenttia. A-kassan jäsenten työttömyysaste on kasvanut viime vuoden syksystä alkaen. Helmikuussa jäsenistä kaikkiaan 13,2 prosenttia sai ansiopäivärahaa. Tämä on 2,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Keskimääräinen maksettujen päivien lukumäärä oli helmikuussa 18,7 päivää, mikä on 0,8 päivää vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Maksettujen päivien määrä laski yhdellä päivällä myös tammikuuhun verrattuna. Viime vuoden loppupuolella alkanutta maksettujen päivien määrän laskutrendiä selittävät lomautusten määrän kasvaminen viime vuoden syksystä lähtien. Lomautukset ovat useimmiten lyhytkestoisia eivätkä jatkuvia, jolloin maksettavia päiviä on vähemmän, kuin pitkissä työttömyysjaksoissa. Tammikuussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä omavastuupäivien määrä nousi viidestä seitsemään päivään, mikä on voinut myös jonkun verran vähentää maksettavien päivien määrää.

Ansiopäivärahoja maksettiin helmikuun loppuun mennessä 46,6 miljoonaa euroa. Se on 31,6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. A-kassaan saapui helmikuussa yhteensä 38 568 ansiopäivärahahakemusta. Suurin osa saapuneista hakemuksista, eli 60 prosenttia, oli jatkohakemuksia. Ensihakemusten osuus oli 11 prosenttia ja soviteltujen 29 prosenttia. Ensihakemusten käsittelyynottoaika oli helmikuussa keskimäärin 14,3 päivää ja soviteltavien hakemusten 7,9 päivää.

Lähde: Avoin työttömyyskassa, A-kassa | STT info

The post Lomautettujen osuus pysyi korkeana appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.