Kainuussa sijaitsevan Lumivaaran tuulipuiston voimalat on nyt pystytetty, rakennustyöt saatu päätökseen ja puisto on otettu täysin käyttöön. Uusiutuvaan energiaan erikoistuneen kansainvälisen yhtiön Energiequellen toteuttamaan puistoon valmistui yhteensä kahdeksan voimalavalmistaja Nordexin N163 5.7 MW -mallin tuulivoimalaa. Uusi tuulivoimapuisto tuottaa energiaa noin 29 000 kotitalouden tarpeisiin vuosittain. Kuten Energiequellen muutkin tuulipuistot Suomessa, myös Lumivaaran tuulivoimapuisto toteutettiin täysin markkinaehtoisesti, kokonaan ilman valtion tukea.

Lumivaaran tuulivoimapuiston rakennustyöt käynnistyivät keväästä 2022. ”Projektiin on osallistunut monien alojen ammattilaisia ja se on työllistänyt myös ilahduttavan laajasti paikallisia yrityksiä ja asukkaita niin Hyrynsalmelta kuin lähikunnista”, kommentoi Energiequellella hankkeesta vastannut hankekehitysjohtaja Atte Lohman. ”Esimerkiksi suoraan Hyrynsalmelta rakentamisessa olivat mukana mm. Kuljetus ja Maansiirto Heikkinen Oy, asennustöissä Kainuun Raudoitus Oy ja sähköaseman rakennustöissä Masaworks Oy, ja majoitus- ja kokoustilat rakennusajalta kohdistuivat pitkälti Ukkohallaan. Muita lähialueen toimijoita tuli paljon muun muassa Suomussalmelta, josta koneurakointia hoiti Matti Heikkinen, louhintatöitä Kaivu ja Louhinta Kinnunen Oy sekä raudoitusta ja muita asennustöitä Semassi Oy. Kuhmosta murskaustöitä teki Murskaus Seppo Kyllönen Oy sekä Paltamosta koneurakointia Kainuun Sora Oy”, Lohman kertoo. ”Ja luonnollisestihan tuulipuistojen aluetalousvaikutukset ovat tutkitustikin aina välillisesti vielä suoraan rakentamisessa työllistettyjä urakoitsijoita laajemmat. Lisäksi tuulivoimaloista tulevat kiinteistöverotulot ovat monelle kunnalle tärkeitä tulonlähteitä.”

Lumivaaran tuulipuisto hankittiin osaksi KlimaVest -nimistä vaikuttavuusrahastoa. Rahaston kautta yksittäiset sijoittajat voivat sijoittaa esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin ja kohteisiin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaloihin, joilla on todennettavissa oleva vaikutus hiilidioksidipäästöjen (CO2) vähentämisessä. Lumivaara on rahaston neljäs tuulivoimainvestointi Suomessa. Investoinnissa KlimaVestin neuvonantajana toimi Commerz Real, joka johti tuulipuiston hankintaprosessia. Commerz Real on Saksan toiseksi suurimman pörssinoteeratun pankin Commerzbankin omistama varainhoidon tytäryhtiö. Commerz Real hallinnoi tällä hetkellä yli 50 aurinkovoimalaa ja yli 40 tuulipuistoa Saksassa sekä muualla Euroopassa, joiden nimellisteho on yhteensä yli 1500 megawattia. Vaikka tuulipuiston omistajuus vaihtuu, niin Energiequelle hoitaa voimaloiden käytännön operoinnin myös tulevaisuudessa. ”Niin maanomistajat, kuntalaiset kuin muutkin yhteistyökumppanit voivat jatkossakin olla yhteydessä Energiequelleen kaikissa tuulipuistoon liittyvissä asioissa”, hankekehitysjohtaja Lohman kertoo. ”Tarkoituksenamme on aina jäädä paikalliseksi toimijaksi siellä, minne kulloinkin rakennamme uusiutuvan energian hankkeitamme. Mietimme esimerkiksi parhaillaan, miten juhlistaisimme puiston valmistumista yhdessä hyrynsalmelaisten kanssa.”

Lumivaaran tuulipuisto on Energiequellen viides valmistunut uusiutuvan energian hanke Suomessa. Seuraavan hankkeen rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä Kristiinankaupungissa, jonne yhtiö rakentaa yhteensä kuudentoista voimalan tuulivoimapuistoa. Yhteensä Energiequellellä on kaiken kaikkiaan suunnitteilla noin 4 000 MW edestä uusiutuvan energian hankkeita eri puolella Suomea. Energiequelle pyrkii tulevana vuonna laajentamaan toimintaansa Suomessa myös vetytalouteen ja Power-to-X -ratkaisuihin.

Lähde: Energiequelle GmbH | Epressi

The post Lumivaaran tuulipuisto valmistui Hyrynsalmelle appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.