Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli viime vuonna 12 miljardia euroa eli 16 prosenttia Suomen koko tavaraviennistä. Metsäviennin arvosta massa- ja paperiteollisuustuotteista saatiin 74 prosenttia, puutuotteista 25 prosenttia sekä raaka- ja sivutuotepuusta prosentin verran. “Metsäteollisuuden viennin arvo supistui edellisestä vuodesta reaalisesti 16 prosenttia globaalin kysynnän heikennyttyä. Puutuoteteollisuuden viennin arvo väheni neljänneksen ja massa- ja paperiteollisuuden 13 prosenttia”, kertoo yliaktuaari Tiina Mäkipää Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Massan, lähinnä valkaistun sulfaattisellun, vientimäärä lisääntyi. Massoja vietiin 4,5 miljoonaa tonnia, mikä on kymmenyksen enemmän kuin edeltävänä vuonna. Viedyn massan arvo laski kuitenkin reaalisesti neljä prosenttia. Paperia vietiin 2,6 miljoonaa tonnia (-10 %) ja kartonkia 3,3 miljoonaa tonnia (-20 %). Viedyn paperin arvo laski 13 prosenttia ja kartongin 20 prosenttia. Sahatavaraa vietiin maailmalle 8,4 miljoonaa kuutiometriä, mistä Euroopan osuus oli 48 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo pieneni edellisestä vuodesta 27 prosenttia 1,8 miljardiin euroon. Eurooppaan viedyn sahatavaran määrä kasvoi edellisestä vuodesta neljä prosenttia, mutta arvo laski 23 prosenttia yhteen miljardiin.

Metsäteollisuuden ja puun viennin suurin kauppakumppani oli Saksa 1,5 miljardin vientiarvolla, toisena Kiina 1,4 miljardilla. Suurin sahatavaran ostaja arvon perusteella oli Britannia (0,2 miljardia euroa) ja määrän perusteella Egypti (1,1 miljoonaa kuutiometriä). “Suurin osa Kiinan myyntituloista, noin 1,2 miljardia euroa, tuli sellusta. Paperia vietiin arvoltaan eniten Yhdysvaltoihin ja määrältään eniten Saksaan”, toteaa Mäkipää. Saksaan vietiin runsaasti sekä paperia että kartonkia, yhteensä yli 0,9 miljardin euron arvosta. Saksaan myytiin erityisesti päällystettyjä aikakauslehtipaperi- ja kartonkilaatuja. Metsäteollisuuden tuotteita tuotiin eniten Ruotsista ja Virosta. Ruotsista tuonnin arvo oli 0,3 miljardia, josta suurin osa massa- ja paperiteollisuuden tuotteita. Virosta tuotiin metsäteollisuustuotteita lähes 0,3 miljardin arvosta, josta suuri osa puisia huonekaluja ja muita puutuotteita. Virosta tuotiin lisäksi eniten raakapuuta, arvoltaan reilut 0,1 miljardia.

Metsäteollisuustuotteiden ja puun tuonnin arvo oli vuonna 2023 kaikkiaan 2 miljardia euroa ja väheni edellisvuodesta 16 prosenttia. Massa- ja paperiteollisuuden osuus arvosta oli 38 prosenttia ja puutuoteteollisuuden 41 prosenttia sekä raaka- ja sivutuotepuun 21 prosenttia. Puutuoteteollisuuden tuotteiden tuonnin arvo pieneni 20 prosenttia 0,8 miljardiin. Myös Euroopasta puutuotteita tuotiin arvoltaan reaalisesti 20 prosenttia vähemmän, mutta EU-maiden puutuotteiden tuontiarvossa laskua oli vain 9 prosenttia. Suurin osa puutuotteista tuotiin EU-maista. Massan ja paperin tuonnin arvo pieneni 17 prosenttia ja oli kokonaisuudessaan 0,8 miljardia. Euroopan massa- ja paperiteollisuuden tuonnin arvo oli 0,6 miljardia eli 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lähes koko massa- ja paperiteollisuuden Euroopan tuonti tuli EU-maista. Sahatavaran tuonnin arvo pieneni peräti 68 prosenttia ja oli 37,6 miljoonaa euroa. Maailmalta ja Euroopasta tuodun sahatavaran määrä väheni liki 90 prosenttia, koska Venäjältä ei enää tuotu sahatavaraa. EU:n alueelta tuotiin sahatavarasta 78 prosenttia, kun edeltävänä vuonna EU-maiden osuus oli 14 prosenttia. Raaka- ja sivutuotepuun tuonnin arvo oli noin 0,4 miljardia euroa, reaalisesti kaksi prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Lähes kaikki raaka- ja sivutuotepuu tuotiin EU:n alueelta. Suurin osa tuodusta puusta oli kuitupuuta tai haketta. Havu- ja koivukuitupuun yksikkötuontihinta nousi reaalisesti noin 22 prosenttia edellisen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna ja hakkeen peräti 47 prosenttia.

Lähde: Luke

The post Maailmantalouden tilanne supisti metsäteollisuuden ulkomaankauppaa vuonna 2023 appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.