”Metsäluonto yhteiskunnassamme – Miksi luonnontilaisia metsiä kannattaa suojella” -webinaarissa 8.4.2024 keskusteltiin metsien roolista luontokadon pysäyttämisestä sekä niiden suojelun merkityksestä muuttuvassa ilmastossa.Suomen ympäristökeskuksen (Syke) järjestämässä tilaisuudessa olivat puhumassa yksikönjohtaja Aino Juslén, projektipäällikkö Kimmo Syrjänen Suomen ympäristökeskuksesta sekä väitöskirjatutkija Aino-Maija Määttänen Suomen ympäristökeskuksesta ja Oulun yliopistosta.

Katso webinaari kokonaisuudessaan tai osissa tapahtuman sivulla (syke.fi).

Lyhyesti: Miksi luonnontilaisia metsiä kannattaa suojella
Luonnontilaisten ja vanhojen metsien suojelua tarvitaan, jotta käynnissä oleva luontokato saadaan pysäytettyä. Kyseiset metsät ovat arvokkainta suomalaista alkuperäistä luontoa.

Kansainvälisten sitoumusten toteuttaminen, vastuullinen ja oikeudenmukainen metsien hoito ja suojelu lisäävät suomalaisten metsätuotteiden ja maankäyttömme arvostusta maailmalla.

Metsien luonnonarvojen ja monimuotoisuuden vapaaehtoinen suojelu on yksityisten metsänomistajien parissa hyväksytty ja myönteinen asia.

Suojelu tuo paljon lisähyötyjä: metsien virkistyskäyttö lisää suomalaisten hyvinvointia, ilmasto hyötyy metsistä hiilivarastoina, arvokkaat metsät ovat valtti mm. pohjoisen matkailulle.Jäljellä olevat luonnontilaiset metsät keskittyvät Ylä-Lappiin. Suojelu tukee alkuperäiskansojen oikeuksia ja poronhoidon edellytyksiä pohjoisen hidaskasvuisissa metsissä.

Ilmastonmuutos muuttaa metsiä elinympäristöinä. Jos haluamme säilyttää suomalaiset metsälajit jälkipolville, tulee meidän turvata toisiinsa hyvin kytkeytynyt metsäalueiden verkosto läpi Suomen.

Lue koko artikkeli

Lähde: Suomen ympäristökeskus Syke

The post Miksi luonnontilaisia metsiä kannattaa suojella appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.