Helsingin seudun yrityksistä 49 prosenttia katsoo, ettei niillä ole riittävää osaamista tekoälyn hyödyntämiseksi, käy ilmi Helsingin seudun jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä. 28 prosenttia katsoo osaamista olevan riittävästi ja 23 prosenttia ei osaa sanoa. Tekoälyosaamisensa kohentamiseksi yritykset Helsingin seudulla aikovat pääasiassa kouluttaa henkilökuntaansa (53 %) ja ostaa koulutusta ja/tai palveluja talon ulkopuolelta (37 %). Vain 12 prosenttia yrityksistä aikoo rekrytoida uutta osaamista tekoälytarpeisiin. 28 prosenttia ei tunne tarvetta millekään edellämainituista.

”Tekoälyn käyttö jakaa selkeästi alueen yrityksiä ja sen käyttö on yhä vähäistä. Tekoälyn vaikutus työelämään on selvästi vasta tulossa. Yli 80 prosenttia vastaajista näkee, että tekoäly vaikuttaa oman yrityksen työtehtävien sisältöön jo lähivuosina”, sanoo työvoimatarpeen ennakointia tekevän Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja Helsingin seudun kauppakamarista. Samassa kyselyssä jopa 38 prosenttia yrityksistä raportoi kokevansa pulaa osaavasta työvoimasta. 29 prosenttia kertoi pulan osaavasta työvoimasta rajoittavan yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä vähintään jonkin verran. ”Vaikea kokonaistilanne taloudessa on helpottanut osaajapulaa hetkellisesti. Tästäkin huolimatta osan yrityksistä on vaikea löytää osaavia tekijöitä, ja pulaa on sekä asiantuntija- että suorittavan tason osaajista. Hakijoiden puutteellinen ammattiosaaminen nousee kyselyssämme suurimmaksi syyksi osaajapulan takana”, Olli Oja sanoo.

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenkyselyyn vastasi 338 yritystä. Kysely tehtiin aikavälillä 15.–29.3.2024. Kyselyn vastaajat ovat suurimmalta osalta ylintä johtoa ja johtoa. Vastaajista 86 prosenttia on pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Helsingin seudun kauppakamarilla on noin 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella.

Lähde: Helsingin seudun kauppakamari

The post Noin puolet Helsingin seudun yrityksistä arvioi, ettei niillä ole riittävää osaamista tekoälyn hyödyntämiseksi appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.