EU tavoittelee jätteiden määrän vähentämistä ja ilmastonmuutoksen pysäyttämistä, mutta nopeasti muuttuva regulaatio haastaa esimerkiksi ruokapakkaamisen parissa toimivia yrityksiä. Marraskuussa käynnistynyt EU-rahoitteinen Value4Pack-hanke tukee yrityksiä ja muita ruoan pakkaamisessa mukana olevia toimijoita valmistautumaan EU:n pakkausregulaation muutoksiin. Hanketta koordinoi puolalainen NATUREEF-yhdistys, ja suomalainen CLIC Innovation Oy vahvistaa hankkeessa eurooppalaisten ruokapakkaamisen arvoketjujen yhteistyötä ja tukee kehitystä paikallisesti Suomessa.

Keskeisenä Value4Pack-projektin tavoitteena on tukea yrityksiä ja eri organisaatioita vastaamaan haasteisiin, joita eurooppalaisen Green Dealin saavuttaminen asettaa, ja joita odotetaan liittyvän myös nyt valmisteltavaan pakkaus- ja pakkausjäteasetukseen (PPWR), jonka Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 18. joulukuuta. Asetuksen keskeisenä tavoitteena on pakkausjätteen määrän kasvun hillitseminen ja seuraavaksi asetusehdotus siirtyy trilogineuvotteluihin.

“Value4Packin tavoitteena on valmistella yrityksiä ja alueellisia toimijoita, kuten rahoittajia, tutkimuslaitoksia ja julkista sektoria, löytämään ratkaisuja, jotka auttavat niitä vastaamaan muuttuvan regulaation, kuten PPWR-asetuksen, asettamiin haasteisiin. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi uudelleenkäytettäviin pakkauksiin siirtyminen, kierrätettyjen raaka-aineiden käyttäminen kuluttajapakkauksissa ja kierrätystavoitteiden kasvaminen. Tavoitteiden saavuttaminen asettaa vaatimuksia esimerkiksi infrastruktuurin kehittämiselle, tutkimusrahoitukselle, investoinneille tuotantolaitoksiin ja osaamiselle aihepiiriin liittyen”, kertoo Jussi Lahtinen, joka vastaa projektista CLIC Innovationissa.

Asetus määrittelee vaatimuksia esimerkiksi jätteen määrän pienentämiselle, pakkausten uudelleenkäytölle, pakkausmateriaalien koostumukselle ja kierrätettävyydelle huomioiden myös kierrätysjärjestelmän. Tulevaisuudessa markkinoille ei välttämättä hyväksytä pakkausta, joka ei täytä näitä vaatimuksia. Odotetut muutokset ovat merkittäviä ja vaikuttavat useisiin toimijoihin, kuten pakkausten valmistajiin, elintarviketuottajiin, kiertotaloustoimijoihin, kunnallisiin yrityksiin ja paikallishallintoihin. Samanaikaisesti tietoisuus regulaatiomuutoksista on vähäistä etenkin pienempien yritysten keskuudessa, eikä tähän aiheeseen liittyvää luotettavaa ja kattavaa tietoa ole saatavilla.

Value4Pack:ssa ruokapakkaamisen kestävyysmurrosta yhdistyvät tukemaan 14 organisaatiota 11 Euroopan maasta. Mukana olevat toimijat ovat omistautuneita ruoantuotannon ja pakkaamisen kiertotalouden edistämiseen. CLIC Innovation vastaa hankkeessa työpaketista, jossa toteutetaan taustatutkimusta, työpajakonsepteja ja haastattelututkimusta paikallisten ruokapakkaamisen arvoketjujen ja tutkimus- ja innovaatiojärjestelmien nykytilanteesta suhteessa uusiin regulaation mukanaan tuomiin haasteisiin. Hanke linkittyy CLICin 4Recycling-innovaatioekosysteemiin, jonka tavoitteena on ratkaista muoveihin ja pakkaamiseen liittyviä ympäristöhaasteita.

Lähde: CLIC Innovation Oy | STT info

The post Nopeasti muuttuva pakkausregulaatio haastaa ruokapakkaamisen arvoketjuja koventuvilla kiertotaloustavoitteilla appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.