Helen Oy ja Evli-Rahastoyhtiö Oy:n uusiutuvan energian rahasto Evli Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky toteuttavat merkittävän vihreää siirtymää edistävän sähkövarastoinvestoinnin Nurmijärvelle. Siemens on kehittänyt hanketta yhdessä Evlin kanssa ja voittanut kilpailutuksen hankkeen sähköistyksestä, energianhallintaohjelmistoista sekä elinkaaripalveluista. Sähkövaraston teho on noin 40 MW ja energiakapasiteetti noin 80 MWh, mikä tekee siitä yhden Suomen suurimmista sähkövarastoista. Sähkövarasto edistää kestävän ja joustavan energiajärjestelmän kehitystä, sillä sen tarjoama jousto mahdollistaa osaltaan uusiutuvan energian määrän lisääntymisen.

Sähkömarkkinoiden joustotarve on kasvussa, kun fossiilisia voimalaitoksia korvataan uusiutuvalla tuuli- ja aurinkoenergialla. Kantaverkkoyhtiö Fingridin tavoitteena on lisätä energiajärjestelmään joustoa liittämällä sähköverkkoon erilaisia joustoon pystyviä kohteita, kuten nopeaan reagointiin soveltuvia sähkövarastoja. ”Evli on selvittänyt sähkövarastoinvestointien kannattavuutta ja toteuttamista yhdessä Siemensin kanssa. Mielestämme suomalaisille joustomarkkinoille osallistuminen on houkutteleva vihreää siirtymää tukeva sijoitus. Siemensin mukana oleminen alusta asti on varmistanut, että hankkeessa on käytössä viimeisin markkinaymmärrys, teknologiaosaaminen ja tietotaito. Se tuo kustannussäästöjä hankkeen eri vaiheissa”, sanoo Evlin salkunhoitaja Antti Jaakonsaari.

Siemens Osakeyhtiö on ollut alusta asti kehittämässä hanketta yhdessä Evlin kanssa tekemällä selvityksiä ja varmistamassa sähkövarastoratkaisun tekniset ominaisuudet markkinoille sopiviksi. Siemens on kilpailutuksen jälkeen valittu myös hankkeen teknologiatoimittajaksi. Hanke on Siemensille merkittävä teknologiatoimitus, joka sisältää sähkövarastotontille tulevan sähköistyksen, SCADA:n, ICT-järjestelmän ja ohjelmistot. Lisäksi Siemens tuottaa hankkeeseen operointi- ja hallintapalvelut. Sähkövaraston kaupankäynti reservimarkkinoilla toteutetaan Siemens Osakeyhtiön VIBECO-tytäryhtiön kautta. Toteutettavaa sähkövarastoratkaisua on mahdollista laajentaa myöhemmin. Helenin ja Evlin rahaston yhteisyritykseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen edellyttää vielä yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää toimivaltaisilta kilpailuviranomaisilta.

Lähde: Siemens Osakeyhtiö | Epressi

The post Nurmijärvelle toteutettava merkittävä sähkövarastohanke tukee vihreää siirtymää appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.