Exilion ryhtyy rakennuttamaan kevään aikana Simoon maa-asenteista aurinkovoimalaa, joka on teholtaan 70 megawattia. Kyseessä on mittaluokaltaan yksi Suomen suurimmista aurinkopuistohankkeista. Puiston vuosituotanto on noin 65 000 MWh, joka vastaa noin 26 000 kerrostalokaksion keskimääräistä sähkön vuosikulutusta. Simon aurinkovoimala muodostaa yhdessä Exilionin Simossa jo sijaitsevien tuulivoimaloiden kanssa niin sanotun hybridivoimalan eli samassa sähköliittymässä on sekä aurinko- ja tuulivoimaa että sähkövarasto. Exilionilla on useampi tuulipuisto Simon alueella, ja niiden yhteenlaskettu teho on 169 megawattia.

Exilion on valinnut hankkeeseen suunnittelun ja rakentamisen kumppanikseen Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluvan Solarigo Systems Oy:n, jolla on laaja aurinkopuistokokemus muun muassa Kalajoelta, Nurmosta ja Sulkavalta. Solarigo suunnittelee ja toteuttaa aurinkopuiston rakentamisen kokonaisurakkana. Solarigo vastaa voimalan valmistumisen jälkeen myös puiston huollosta ja ylläpidosta. Simon hanke on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä 8,9 miljoonaa euroa investointitukea. Tuki on osa Euroopan unionin, Next Generation EU vihreän siirtymän rahoitusta.

Uusiutuvan energian lisärakentamisella on luontovaikutuksia ja hankkeelle on tehty luontojalanjäljen laskenta ja esimerkiksi alueen pohjoisosassa sijaitseva luontoarvoiltaan arvokas korpimaa rajattiin hankkeen ulkopuolelle. Lisäksi päästövaikutuksista on tehty selvitys ja sen mukaan hiilivarastojen ja hiilinielun poistuma vastaa noin yhden vuoden aurinkovoimalan tuotannon tuottamaa CO2-päästöjen vähenemää. Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää maalis-huhtikuussa ja puiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Uudesta aurinkovoimalasta rakennetaan sähköliitäntä Exilionin Simo Halmekankaan 110 kV voimalinjaan. Investoinnin arvo on noin 40 miljoona euroa.

Lähde: Exilion Management Oy | Epressi

The post Simon aurinkovoimalan rakennustyöt aloitetaan kevään aikana appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.