Kuljetusyritysten näkemykset päästöjen laskennasta ja raportoinnista jakautuvat, kertoo tuore SKAL Kuljetusbarometri 1/24. Suurin osa (75 %) kuljetusyrityksistä toteaa päästöjen laskennan voivan lisätä yrityksen kustannuksia. Yli puolet (56 %) barometrin vastaajista kokee päästöjen laskennan osoittavan kuljetusyrityksen vastuullisuutta, mutta puolet (47 %) kokee päästöjen laskennan olevan turha hallinnollinen taakka. Logistiikka- ja kuljetuspalveluiden ostajien kasvava velvollisuus raportoida päästöistä lisäävät lähivuosina kuljetusten päästöraportointia.

SKALin vuoden 2024 ensimmäinen kuljetusbarometri kysyi kuljetusyritysten näkemyksistä päästöjen laskemiseen ja raportointiin. Yhdeksi keinoksi liikenteen päästöjen vähentämiseksi nähdään niiden raportointi, jotta asiakkaat voivat vertailla kuljetusten päästöjä. Kuljetusyritysten asiakkaat ovat alkaneet kysyä päästöjen raportoinnista. “Päästöjen laskeminen ja raportointi tulee olla yksiselitteisen luotettavaa ja helppoa. Silloin vertailtavuus toimitusketjujen päästöistä on luotettavaa ja siitä aiheutuu mahdollisimman vähän lisää kustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Kaikkia ylimääräisiä kustannuksia, joilla heikennetään Suomen logistista kilpailukykyä, pitää välttää. Tässä meillä on varmasti sama tahtotila logistiikka- ja kuljetuspalveluiden ostajien kanssa”, toteaa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala. Barometrin mukaan vajaa puolet (44 %) vastaajista näkee päästöjen laskennan tulevan pakolliseksi omalle yritykselle asiakkaan vaatimuksesta. Kolmannes (33 %) näkee päästöjen laskennan olevan keino luoda kilpailuetua. Seuraavassa vaiheessa mittaamisessa ja raportoinnissa tarvitaan myös ohjeistusta ja lähtötietoja viranomaisilta kuten Traficomilta. “CSRD-direktiivi edellyttää, että isot yritykset raportoivat jo tämän vuoden osalta välillisistä kuljetuksista syntyvät päästöt ensi vuonna. Lähivuosina vaatimus päästöjen raportoinnista alkaa asteittain koskemaa yhä pienempiä yrityksiä”, sanoo SKALin logistiikkajohtaja Pekka Aaltonen.

Barometrin vastausten perusteella suurin osa kuljetusyrityksistä seuraa ajotavan vaikutusta polttoaineenkulutukseen. Kuitenkaan päästöjen raportointi ei ole vielä kovin yleistä nyt tai lähitulevaisuudessa. Reilu neljännes (26 %) kertoo raportoineensa asiakkaalle päästöistään. Noin viidesosa (18 %) kertoo, että asiakas on pyytänyt raportoimaan kuljetusten päästöistä. Puolet (50 %) on osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että kuljetusten päästöjen seuraaminen on osa normaalia toimintaa. “Erot kuljetusyritysten välillä ovat suuria. Sellaiset yritykset, joilla on isoja kansainvälisiä asiakkaita, ovat raportoineet päästöt jo useamman vuoden ajan. Pelkästään pienten kotimaisten asiakkaiden kanssa asioivilla kuljetusyrityksillä päästöjen raportointi on harvinaisempaa”, sanoo Aaltonen. Aaltosen mukaan päästöjen seuranta kokonaisuutena on aika helppoa, kun tietää yrityksen käyttämän polttoaineen tai muun käyttövoiman kulutuksen. “Päästöjen kohdentaminen asiakaskohtaisesti tai erityisesti lähetyskohtaisesti on sitten jo työläämpää”, hän päättää.

Lähde: Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

The post SKAL Kuljetusbarometri: Yritykset seuraavat polttoaineen kulutusta, päästöjen raportointi ei kovin yleistä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.