Suomalaiset haluavat, että presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Presidentille toivotaan vähintään melko paljon valtaa myös EU-asioissa. Vahva enemmistö suomalaisista tukee tasavallan presidentin johtoasemaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Suomen Nato-jäsenyyden aiheuttamia muutoksia presidentin, hallituksen ja eduskunnan valtasuhteisiin on tarkoitus selvittää lähivuosina.

Elinkeinoelänän valtuuskunnan EVAn syksyn 2023 Arvo- ja asennetutkimuksesta selviää, että valtaosa suomalaisista kannattaa nykyistä mallia, jossa hallituksella on yleisvastuu valtiosta, mutta presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa.

Taloustutkimuksen internetpaneelissa syyskuussa 2023 kerätyn aineiston mukaan hieman yli puolet suomalaisista olisi valmis kääntämään valtasuhteita presidentin hyväksi. Samalla selkeä enemmistö torjuu Saksan mallin kaltaisen seremoniallisen presidentin. Tutkimusaineisto perustuu 2 045 henkilön vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

Tutkimuksen mukaan vähemmän kuin joka kymmenes kaventaisi presidentin valtaoikeuksia suhteessa hallitukseen ja eduskuntaan. Suomalaisten mielestä presidentille kuuluu ehdottomasti ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen, jossa presidentille paljon valtaa antaisi 82 prosenttia suomalaisista. Enemmistö antaisi presidentille paljon valtaa myös puolustusvoimain ylipäällikkyydessä (76 %), maanpuolustusasioissa (74 %) sekä rikollisten armahtamisessa (54 %), jotka kaikki ovat nykyisinkin osa presidentin tehtäväkenttää. Kaksi kolmasosaa antaisi presidentille paljon valtaa myös EU-asioissa.

EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto muistuttaa, että EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut viime vuosina erittäin aktiivista. EU-johtajien pöydässä keskusteluihin ja päätöksentekoon osallistuu pääministeri. Noin puolet suomalaisista palauttaisi presidentille valtaa myös keskeisissä valtion virkanimityksissä sekä eduskunnan hajottamisessa ja ennenaikaisten vaalien määräämisessä.

Lähde: Yle

The post Suomalaiset haluavat vahvan presidentin, kertoo EVAn kysely appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.