Terästeollisuus on yksi huomattavimmista ilmastonmuutoksen kiihdyttäjistä. Se tuottaa noin 28 prosenttia kaikista teollisuuden kasvihuonekaasupäästöistä ja 7–9 prosenttia kaikista ilmastoa lämmittävistä päästöistä maailmassa. “Terästeollisuudella on ratkaiseva rooli siinä, kyetäänkö maapallon lämpeneminen pysäyttämään 1,5 asteen alapuolelle. Teknologiset ratkaisut päästöjen minimoimiseksi ovat jo olemassa ja saatavilla, mutta alalla investoidaan edelleen ilmastoa kuormittavaan kivihiileen nojaavaan tuotantoon”, sanoo WWF:n ilmasto-ohjelman johtaja Bernt Nordman. Teräs on kampanjassa mukana olevien yritysten liiketoiminnassa keskeisessä roolissa.

“Cargotecillä teräsrakenteiden tuotannosta johtuvat päästöt muodostavat lähes puolet toimitusketjun päästöistä. On selvää, ettei teräksen nykyinen päästöintensiivinen tuotantotapa ole kestävän tulevaisuuden rakentamista. Haluamme olla mukana edistämässä terästeollisuuden muutosta kohti puhtaampaa tuotantoa,” sanoo Cargotecin vastuullisuusjohtaja Päivi Koivisto. Jotta teräksen tuotannon päästöt saataisiin minimoitua, teräsvalmistajien tulisi siirtyä käyttämään sähkötoimisia valokaariuuneja nykyisten kivihiiltä polttavien masuunien sijaan. Niiden tarvitsema sähkö tulisi tuottaa vähäpäästöisillä tavoilla, esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimalla. Teräksellä on ratkaiseva rooli myös uuden energiainfrastruktuurin rakentamisessa. “Teräs on meille tuulivoimaloiden rakentajana yksi tärkeimmistä materiaaleista. Meille on tärkeää huolehtia siitä, että koko arvoketjumme tuottaa mahdollisimman vähän ilmastoa lämmittäviä päästöjä”, toteaa Enersensen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tommi Manninen.

Teräksen kysyntä on ollut kasvussa jo pitkään. Valtaosa maailman teräksestä valmistetaan neitseellisestä, maaperästä louhittavasta rautamalmista, joka pelkistetään raudaksi fossiilista hiiltä hyödyntäen. Tuotannossa olisikin päästöttömän uuniteknologian käyttöönoton lisäksi myös kasvatettava teräs- ja rautaromun osuutta raaka-aineena sekä siirryttävä koksia vaativasta pelkistyksestä vihreään vetyyn pohjautuvaan prosessiin. ”Kestävä rakentaminen vaatii entistä kestävämpiä rakennusmateriaaleja. Rakentamisen yksittäisistä materiaaleista teräs on yksi suurimmista päästölähteistä. YIT:n tavoitteena on rakentaa kestäviä koteja ja asuinympäristöjä, ja olemme strategiamme mukaisesti sitoutuneet vähentämään sekä oman toimintamme että arvoketjumme päästöjä Science Based Targets -aloitteen mukaisesti. Olemme tunnistaneet teräksen yhdeksi toimintamme päästöjen kannalta keskeisimmistä materiaaleista ja aloittaneet selvitystyön teräksen materiaalipäästöjen vähentämiseksi. Haluamme omalta osaltamme kannustaa myös kumppaneitamme terästeollisuudessa siirtymään kohti vähäpäästöistä tuotantoa”, toteaa YIT:n vastuullisuusjohtaja Wilhelm Ehrnrooth.

Lähde: WWF Suomi

The post Suomalaisyritykset kannustavat vähäpäästöisen teräksen valmistukseen – WWF:n kampanja nostaa esiin terästeollisuuden roolin ilmastonmuutoksen hillinnässä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.