One1 Oy ja Kaustisen Turkisrehu Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen energiatuotannoltaan Suomen suurimman biokaasulaitoksen rakentamisesta. Laitos rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen rakentamisen on tarkoitus käynnistyä tänä vuonna. Lopulliseen kokoonsa laitos kasvaa, kun tarvittavat ympäristövaikutusten arvioinnit ja toiminnan edellyttämät lupaprosessit ovat valmiina. Investoinnin suuruus on noin 50 miljoonaa euroa. Hakemus ensimmäisen vaiheen ympäristöluvalle on jo valmis jätettäväksi käsittelyyn. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa on käyty keskusteluja ensimmäisen vaiheen luvan etusijamenettelystä, joka mahdollistaa vihreän siirtymän hankkeelle nopean käsittelyn. Toisen vaiheen edellyttämä YVA- prosessi käynnistyy maaliskuussa.

Biokaasulaitos käsittelee ensimmäisessä vaiheessa pääosin samoja massavirtoja, joita hyödynnetään turkiseläinten rehun tuotannossa. Toisessa vaiheessa laitos tarjoaa yhteistyömahdollisuuden kaikille alueen maatalousyrittäjille lanta- ja peltobiomassojen käsittelyyn heille lisäarvoa tuovalla tavalla. Toimintaan valikoidun tontin lähialueella on arviolta yli 200.000 tonnia sopivia maatalouden biomassoja. Biokaasulaitoksen tavoiteltu energiantuotanto on noin 150 GWh vuodessa. Tuotettu kaasu nesteytetään raskaan liikenteen tarpeisiin. Kaasumäärä vastaa 15 miljoonaa litraa dieseliä. Tuotannossa vapautuva hiilidioksidi on tarkoitus jatkojalostaa elintarviketeollisuuden tarpeisiin.

Kaustisen seutukunta on tehnyt määrätietoisesti työtä löytääkseen ratkaisuja alueen bioenergiapotentiaalin hyödyntämiseen. Pääosin hankkeissa tehdyt selvitykset ja aktiivinen verkostoituminen ovat lisänneet alueen kiinnostavuutta mahdollisena investointikohteena. “Olemme pyrkineet luomaan sekä tietopohjaa että verkostoa, joka edistäisi bioenergiainvestointien käynnistymistä. Olemme tyytyväisiä, että One1 ja Kaustisen Turkisrehu ovat löytäneet toisensa ja tehneet aiesopimuksen merkittävästä investoinnista”, toteaa Kaustisen seutukunnan kehittämisjohtaja Petri Jylhä.

Biokaasulaitosinvestointi luo Kaustiselle ja koko seudulle uusia kasvumahdollisuuksia ja elinvoimaa. “Tämä on valtakunnallisesti merkittävä bioenergiainvestointi, ja on hienoa nähdä kuinka One1 ja Kaustisen Turkisrehu vievät hanketta tehokkaasti eteenpäin. Paikallisen polttoainetuotannon ansiosta iso osa liikennepolttoaineisiin liittyvästä rahavirrasta kääntyy tulevaisuudessa alueellemme”, iloitsee Kaustisen kunnanjohtaja Minna Nikander. ”Turkisrehun tuotanto on ollut kriisissä pitkään, ja lintuinfluenssa oli viimeinen niitti”, kertoo Kaustisen Turkisrehu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marko Meriläinen. ”Olemme etsineet korvaavia liiketoimintasuuntia ja biokaasun tuotanto sopii meille erinomaisesti. Pystymme hyödyntämään olemassa olevia varastojamme ja laitekantaamme syötteiden vastaanotossa ja esikäsittelyssä”. Kaustisen Turkisrehu pystyy näin turvaamaan alueen työpaikkoja.

One1 on ollut kiinnostunut Kaustisen seudusta pitkään. One1 Oy on toteuttanut biokaasulaitokset Jalotofulle Raaseporiin ja Hartwallille Lahteen. Työn alla ovat biokaasulaitokset Pohjolan Perunalle ja Pielisen Biolle. ”One1 sisällä on tehty pitkään pitkäjänteistä työtä kansallisen kaasumarkkinan kartoittamiseksi ja voimakkaan kasvun etsimiseksi. ”Pelkästään nykyisin voimin näin suurta investointia ei toteuteta. Neuvottelut rahoittajien kanssa ovat jo pitkällä ja julkistamme rahoittavan tahon kevään aikana”, valottaa liiketoimintajohtaja Mika Kallio.

Lähde: Kaustisen seutukunta | Epressi

The post Suomen suurin biokaasulaitos rakennetaan Kaustiselle appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.