Suomen ympäristökeskus (Syke) on julkaissut ennakkotietoja vuoden 2023 sellaisista kansainvälisistä jätesiirroista, joilla on ollut jätesiirtolupa. Kansainvälisten jätesiirtojen toimivaltaisena viranomaisena Syke myöntää luvat vaarallisten ja muiden jätteiden maastaviennille ja maahantuonnille sekä kauttakululle. Vuonna 2023 jätettä tuotiin Suomeen jätesiirtoluvilla ennätyksellisen paljon, noin 310 000 tonnia. Tuonti oli miltei kaksinkertainen vientiin nähden. Huomattavin muutos vuoteen 2022 verrattuna oli jäteperäisten polttoaineiden tuonnin kasvu noin 180 000 tonniin eli lähes nelinkertaiseksi. Jäteperäisiä polttoaineita tuotiin vuonna 2023 Suomeen Italiasta, Isosta-Britanniasta, Irlannista, Puolasta ja Norjasta. Niiden tuonti Suomeen alkoi vuonna 2021. Kyseisiä jätteitä tuotiin vuonna 2023 jätesiirtolupien mukaisesti useisiin eri polttolaitoksiin, kuten Finnsementti Oy:n, Fortum Waste Solutions Oy:n, Lahti Energia Oy:n, Syklo Oy:n ja Vantaan Energia Oy:n laitoksiin. Jätteen tuojana toimi useissa tuonneissa Gemifin Oy. Jäteperäisiä polttoaineita tuotiin sekä jätteenpoltto- että rinnakkaispolttolaitoksiin.

Jätesiirtoluvan vaativien jätteiden tuonti ja vienti ovat 2020-luvulla muuttuneet merkittävästi. Vielä vuosina 2018–2020 Suomesta vietiin kotitalouksista peräisin olevaa yhdyskuntajätettä vuosittain noin 60 000 tonnia ja kaupallista alkuperää olevaa yhdyskuntajätettä jopa 61 000 tonnia vuodessa hyödynnettäväksi polttolaitoksiin Viroon ja Ruotsiin. Vienti johtui siitä, että Suomessa ei ollut riittävästi polttokapasiteettia. Sittemmin Suomeen on rakennettu lisää jätteenpolttokapasiteettia ja kierrätyspolttoaineiden kysyntä on kasvanut, joten sekalaisen yhdyskuntajätteen viennille ei ole enää ollut perusteita. Markkinoihin on vaikuttanut myös puun ja puujätteen tuonnin loppuminen Venäjältä.

Jätteiden tuonnissa ja viennissä on viime vuosina tapahtunut myös muita muutoksia. Esimerkiksi rakennus- ja purkujätteen vienti on vähentynyt. Rakennus- ja purkujätettä vietiin vuonna 2023 Suomesta ulkomaille vajaat 8 000 tonnia. Käsitellyn puujätteen ja jäteöljyn tuonti sitä vastoin kasvoi vuonna 2023. Esimerkiksi käsiteltyä puujätettä tuotiin viime vuonna noin 57 000 tonnia. Eniten sitä tuotiin Belgiasta.

Suomen ympäristökeskuksen julkaisemat ennakkotiedot koskevat vain jätteitä, joiden tuonti tai vienti vaatii jätesiirtoluvan. Osa jätteistä luokitellaan ns. vihreiksi jätteiksi, joiden siirroista ei arvioida aiheutuvan haittaa ympäristölle. Niitä ovat esimerkiksi metalliromu, jätepaperi ja käsittelemättömän puun jäte. Ns. vihreitä jätteitä saa pääsääntöisesti siirtää EU:n jäsenmaiden ja OECD-maiden välillä ilman jätesiirtolupaa.

Lähde: SYKE

The post SYKE: Jätteiden tuonti Suomeen kasvoi vuonna 2023 appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.